Aviz public
CitațieŞtefan Vodă

Aviz public

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, în conformitate cu art. 276.2-276.4 CPC al RM, înștiințează pârâtul ÎI «Stavarachi Ivan», cu ultimul domiciliu cunoscut…