SocialŞtefan Vodă

Tinerii din raionul Ștefan Vodă adoptă și implementează politici eficiente

Luna curentă a fost declarată Luna tineretului. În acest context, aflăm, dintr-o informație de pe pagina electronică www.ștefan-voda.md, că Consiliul Tinerilor din acest raion s-a convocat într-o ședință cu genericul „Post Forumul Raional al Tinerilor”.

Scopul întrunirii a fost de a elabora, în baza soluțiilor propuse anterior la Forumul Tinerilor, un plan de acțiuni consolidat dintre Consiliul Raional al Tinerilor, Consiliul Raional al Elevilor, Direcția cultură, tineret, sport și turism și Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă, în cadrul căruia s-au trasat liniile de tangență administrația publică locală și organizațiile de tineret, prin adoptarea și implementarea de politici eficiente ce vizează toate categoriile de tineri.
Totodată, s-a specificat la ședință, este importantă cooperarea cu primăriile, instituțiile publice și societatea civilă, pentru a soluționa problemele existente și a aduce valoare adăugată situației tinerilor în societate.
La lucrările forumului a participat Valentina Barbei, vicepreședintă a raionului Ștefan Vodă, care a venit cu un mesaj de felicitare adresat tinerilor.
Valentina Uța, șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional Ștefan Vodă, a menționat că tinerii și organizațiile de tineret sunt susținători și puternici aliați în implementarea ODD (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă), alături de autoritățile publice locale, precum și de mediul privat.
Iar Cătălina Damaschin, psiholog-consultant la Centrul de sănătate prietenos tinerilor Ștefan Vodă, s-a axat în discursul său pe promovarea sănătății și a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor.
În această perioadă, prin intermediul instituțiilor culturale din teritoriu, sunt prevăzute o serie de activități și manifestări dedicate tinerilor, care au drept scop sporirea activismului civic și participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în acțiuni ce țin de valorificarea potențialului creator al tinerilor, de creștere a accesului acestora la programe și servicii de tineret.
Și fiindcă noiembrie este Luna Tineretului, a fost lansat apelul să utilizăm spiritul ambițios, curajul și energia tinerilor, pentru a demonstra, zi de zi, că ei doresc și pot să producă schimbări semnificative în societate.

Ion CIUMEICĂ