16 proiecte vor fi implementate în raionul Ștefan Vodă în cadrul programului “Satul European”

16 proiecte vor fi implementate în raionul Ștefan Vodă în cadrul programului “Satul European”

Au fost anunțate totalurile Concursului de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală ,,Satul European”. 17 autorități publice locale de nivelul întâi din raionul Ștefan Vodă au depus 21 de proiecte legate de acest Program.
Conform rezultatelor, 16 proiecte au fost selectate pentru a fi finanțate din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională şi Locală.
Astfel, la Ermoclia se va efectua extinderea rețelelor de apeduct și renovarea a doua sonde arteziene existente; la Volintiri se va îmbunătăți sistemul de alimentare cu apă potabilă; la Carahasani se va renova rețeua de iluminat public; la Copceac se va restabili și moderniza sistemul de iluminat stradal; la Ștefănești se va reconstrui acoperișul instituției de educație timpurie „Ghiocel”; la Feștelița va avea loc renovarea/reabilitarea infrastructurii educaționale și dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a Gimnaziului „Vasile Moga”; la Antonești se va reabilita și moderniza infrastructura Instituției educației timpurii; în orașul Ștefan Vodă se va produce renovarea și eficientizarea energetică a clădirii Centrului administrativ multifuncțional; la Răscăieți se va efectua dotarea cu mobilier modern a Instituției de educație timpurie „Andrieș”; la Căplani va fi construită o centrală electrică fotovoltaică cu puterea instalată de 200 kW; la Crocmaz se va Înființa și amenaja o zonă de agrement; la Slobozia va fi construit un ministadion; la Cioburciu se va dezvolta Complexul sportiv multifuncțional; la Purcari va avea loc revitalizarea satului prin amenajarea spațiului public; la Popeasca vor fi reparate în interior încăperile Căminului cultural; la Olănești se va reconstrui acoperișul Casei de cultură.
Conducerea raionului Ștefan Vodă a dat o înaltă apreciere muncii şi eforturilor depuse de primarii, precum şi de persoanele implicate la elaborarea proiectelor şi dorindu-le realizări în continuare.

Ion CIUMEICĂ