CitațieŞtefan Vodă

Aviz public

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, în conformitate cu art. 276.2-276.4 CPC al RM, înștiințează pârâtul ÎI «Stavarachi Ivan», cu ultimul domiciliu cunoscut în orașul Ștefan Vodă, str. Bugeacului, 6, ap. 59, despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în judecată  cu valoarea redusă depusă de SRL «Ghiocel-Negru» cu privire  la încasarea datoriei.

Se informează pârâtul, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, despre necesitatea prezentării sale  la judecătoria Căușeni, sediul  Ștefan Vodă, orașul Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, 6, bir.5, pentru înmânarea cererii de chemare în judecată cu actele anexate, ulterior cu prezentarea referinței și a înscrisurilor în sustinerea poziției sale.

Se explică pârâtului, că dacă nu va depune  referință în termenul stabilit,  cauza va fi  examinată în baza materialelor anexate la dosar, fără citarea părților, la data de 02.10.2023, ora 09.00

Judecătoare                           Aliona POSTU