Ședința ordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă

Ședința ordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă

În a doua jumătate a săptămânii trecute, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă, informează pagina electronică a acestei instituții de stat.

Conform ordinii de zi aprobate de către consilierii prezenți în sală, aceștia au examinat și au adoptat mai multe proiecte de decizii, inclusiv următoarele: cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului Raional Ștefan Vodă; despre executarea bugetului raional pentru semestrul întâi al anului 2022; despre modificarea deciziei Consiliului raional nr.8/5 din 16.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”; privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional și cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022.
De asemenea, s-au discutat subiectele cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile ale Consiliului raional; cu privire la darea în locațiune a unii spațiu în incinta clădirii Instituției Medico–Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Ștefan Vodă”; despre casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului și a unei mașini, fiind aprobat Regulamentul de utilizare a mijloacelor de transport ale Consiliului Raional Ștefan Vodă.
În redacție nouă a fost aprobat și Regulamentul de activitate al Direcției cultură, tineret, sport și turism, stabilindu-se taxele lunare de instruire în școlile de arte din raion.
Din domeniul asistenței sociale, a fost examinată chestiunea cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.4/18 din 27.09.2018 „Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii în situații de risc și a Centrului de servicii specializate pentru copii cu dizabilități fizice”.
La ședință s-au aprobat Programul teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 și Actul Adițional nr. 2 la Acordul de finanțare aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții.
La compartimentul „diverse”, s-au adus la cunoștința consilierilor raionali rezultatele inventarierii bunurilor aflate la balanța Școlii auxiliare internat din satul Popeasca (supusă lichidării).
Comisarul șef al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, Andrei Trofimov, a prezentat raportul de activitate pentru perioada de nouă luni ale anului curent a colectivului pe care îl conduce.
Consilierii au luat act de informațiile prezentate, au intervenit cu întrebări și sugestii.

Ion CIUMEICĂ