Aviz public
AVIZECitație

Aviz public

Judecătoria Cimişlia, sediul central, înștiințează pârâtul Prisăcaru Pavel, născut la 13.07.1973, domiciliat  în or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, nr. 115,  că în…
Citație
AVIZE

Citație

În conformitate cu  art.108 CPC, judecătoria Cimişlia (str. C. Stamati, 1, sala  nr. 2, et.2)  solicită prezentarea cet. Eșanu Vladimir, cu viza…
ANUNȚ
AVIZE

ANUNȚ

Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în reglementarea regimului funciar al primariei comunei Ciobalaccia,…