Citație
Citație

Citație

Judecătoria Cimişlia (str. C. Stamati, 1, sala  nr. 4)  solicită prezentarea cet. Cazacu Andrei,  născut la  26.10.1988, cu ultimul domiciliul în or….
Aviz public
AVIZECitație

Aviz public

Judecătoria Cimişlia, sediul central, înștiințează pârâtul Prisăcaru Pavel, născut la 13.07.1973, domiciliat  în or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, nr. 115,  că în…