AgriculturăŞtefan Vodă

Instruire pentru primarii și antreprenorii din raionul Ștefan Vodă

Diana Coșalîc, director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), a fost prezentă la sesiunea de instruire pentru primarii și antreprenorii din raionul Ștefan Vodă, în contextul derulării, în perioada 1 iunie – 23 august curent, a celui de-al patrulea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural. Este vorba de îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de la țară şi de diminuarea tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.

Importanța organizării evenimentului, se menționează într-un comunicat de presă, rezidă și în necesitatea cunoașterii modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 și, implicit, documentarea și familiarizarea cu tipurile de investiții pentru care pot fi depuse cereri de finanțare a proiectelor investiționale din sursele Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) în legătură cu oportunitatea pentru autoritățile publice locale de nivelul întâi, din primăvara anului curent, a obținerii finanțării pentru proiectele locale din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Astfel, în legătură cu necesitatea acordării suportului consultativ și metodologic în procesul pregătirii și completării cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, în cadrul sesiunii de informare de la Ștefan Vodă, s-a discutat despre proiectele din cadrul măsurilor de sprijin nr. 1 și nr. 2, de care pot beneficia primăriile, dar și despre proiectele din cadrul măsurii de sprijin nr. 3 pentru entitățile non-agricole.
Subiectele abordate s-au axat pe problemele cu care se confruntă autoritățile publice locale și agenții economici la depunerea dosarelor pentru subvenționare.
De asemenea, s-a vorbit despre respectarea criteriilor de eligibilitate, precum și despre îndeplinirea tuturor obligațiilor ce rezultă din prevederile Regulamentului de subvenționare.
Totodată, s-a accentuat necesitatea completării corespunzătoare a pachetului de documente pentru a putea fi garantată obținerea subvențiilor din partea statului, specificându-se că la unele tipuri de proiecte depuse de primării urmează să fie stabilit un parteneriat durabil cu mediul de afaceri din localitate.
La încheierea evenimentului, Diana Coșalîc a subliniat că AIPA este autoritatea care își concentrează eforturile asupra susținerii autorităților publice locale prin măsurile de subvenționare ce vizează acordarea din partea statului a subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.
La rândul său, în numele conducerii raionului, Sergiu Moloman, șeful Direcției raionale economie și atragerea investițiilor, a adresat mulțumiri atât reprezentanților Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură pentru receptivitatea de care au dat dovadă, pentru oferirea consultanței necesare, cât și primarilor, antreprenorilor și altor persoane interesate din raion pentru interesul sporit manifestat spre a se documenta în scop de accesare a resurselor financiare necesare pentru îmbunătățirea nivelului de trai și dezvoltarea economică în localitățile raionului Ștefan Vodă.
Precizăm că valoarea maximă a subvențiilor acordate pentru măsurile 1 și 2 constituie 80 la sută pentru un proiect eligibil de până la trei milioane de lei, iar pentru măsura 3 este egală cu 50 de procente pentru un proiect eligibil de până la un milion de lei.

Ion CIUMEICĂ