foto: agora.md
Cahul

Orașul Cahul va participa în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

La data de 13 mai 2021 în cadrul ședinței  extraordinare a Consiliului Raional Cahul a fost acceptată participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, cu o contribuție de 3% sau 3 776 648,9 lei din valoarea totală a proiectului care constituie 201 816 480 lei, transmite cahul.md.

Pentru sistemele de aprovizionare cu apă(Re)construcția și asigurarea măsurilor de protecție pentru instalațiile de captare a apei, stația de tratare a apei, rețeaua de transmisie, rețeaua de distribuție, sistemul de contorizare a apei și alt echipament necesar pentru funcționarea acestui sistem.

Pentru sistemele de sanitație: construcția sau reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate, construcția/reabilitarea colectoarelor de ape uzate, construcția rețelelor de sanitație și a stațiilor de pompare, conectările pentru gospodării și asigurarea echipamentului necesar pentru funcționarea sistemului de sanitație.

În cadrul Proiectului vor fi acordate granturi pentru gospodăriile casnice pentru modernizarea/construcția facilităților de sanitație individuale (doar pentru zonele unde conectarea la rețele de sanitație nu este posibilă).

La fel, se vaelabora studiu de fezabilitate, a proiectelor tehnice, supravegherea tehnică asociată cu dezvoltarea infrastructurii noi, activități de mobilizare și comunicare cu beneficiarii proiectului.

Se va acorda suport pentru gospodăriilor casnice eligibile pentru a acoperi o parte din costuri pentru conectarea la sistemul de aprovizionare cu apă și sanitație.

De asemenea, se va acorda asistență tehnică pentru a ajuta în dezvoltarea unor aranjamente de management durabile prin intermediul contractelor de delegare între autoritățile locale și operatorii regionali.

Proiectul este finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltareși Asociația Internațională de Dezvoltare prin intermediul Băncii Mondiale cu o durată de implementare de 5 ani. Scopul acestui Proiect este sporirea accesului la serviciile de asigurare cu apă și sanitație în localitățile din raionul Cahul.

Nicoleta Lisevici