Citație

Citație

În conformitate cu  art.180 CPC, judecătoria Cimişlia (str. C. Stamati, 1, sala  nr. 2, et.2)  solicită prezentarea cet. Comerzan Valentina, Comerzan Petrea, Comerzan Olga, Comerzan  Nina, Comerzan Natalia, Comerzan Gheorghe, Comerzan Anton, Comerzan  Anastasia, Comerzan  Alexandru, domicilați  în  raionul Cimișlia, satul Ialpujeni, la şedinţa de judecată civilă care va avea loc pe data 19 aprilie 2023, ora 14.30, în calitate de pârâți la cererea  de chemare în judecată înaintată de către  Simion Maria cu privire  la   constatarea faptului acceptării succesiunii.

În caz de  neprezentare cauza va fi  examinată in lipsa părții absente.

Judecător                              Ion VOLCOVSCHI

You May Have Missed