AVIZ PUBLIC

AVIZ PUBLIC

Judecătoria Cimişlia, sediul central, în conformitate cu art.276 3, alin.(1) și (3), 108 CPC, informează:
Pârâtul Topală Veaceslav, anul nașterii 1981cu ultimul domiciliu cunoscut în orașul Basarabeasca, str. 24 August, 60, privind aflarea pe rol a acțiunii civile depuse de Soulan Ludmila privind desfacerea căsătoriei, care urmează a fi examinată cu participarea părților pe data 28 aprilie 2023, ora 14.30.
Se propune pârâtului în decurs de 30 zile de la data publicării anunțului publicitar, să ridice copia acțiunii civile și să prezinte instanței refetința și probele de care dispune referitor la cauză.
Se comunică pârâtului, că în caz de neprezentare a referinței și a probelor, examinarea cauzei va avea loc în baza înscisurilor cauzei civile.

Judecător Ion VOLCOVSCHI

You May Have Missed