Promovarea incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități în rn-ul Cahul și Cantemir

Promovarea incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități în rn-ul Cahul și Cantemir

În cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități” Asociația Obștească ”AZI” din rn. Cahul împreună cu asociațiile în consorțiu A.O. ”Speranța Tinerilor Goteșteni” din sat. Gotești, rn. Cantemir și A.O. ”ECOSCUT” din sat. Văleni, rn. Cahul au finisat instruirea primului grup de tineri, total 3 grupuri instruite de beneficiari din cadrul proiectului, care s-au desfășurat pe perioada Octombrie – Decembrie 2022.

Scopul proiectului este de a facilita incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități din regiunea de Sud a Republicii Moldova prin crearea și dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale pentru asigurarea unei pieți a muncii incluzive la nivel regional.

    În cadrul celor 10 activități a primei sesiuni realizate de fiecare grup, beneficiarii au învățat lucruri utile, practice și interesante, care îi vor ajuta în procesul de angajare, subiecte specifice profesiilor în care se regăsesc tinerii, precum:

  • Elaborarea unui CV;
  • Scrierea unei cereri de angajare;
  • Ținuta vestimentară  la muncă;
  • Școala și cariera;
  • Alegerea profesiei în funcție de personalitate;
  • Identificarea profesiilor viitorului;
  • Accesibilitatea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități;
  • Cererea profesiilor pe piață.

  Ulterior, beneficiarii deja instruiți vor primi suport în căutarea unui loc de muncă, ghidare în înregistrarea la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă (DOFM) Cahul și Cantemir, suport în discuții cu angajatorii, etc. Toți actorii locali implicați în susținerea persoanelor cu dizabilități precum și în implementarea proiectului vor contribui la angajarea unui număr considerabil de cetățeni.

Astfel de instruiri se vor petrece pe perioada implementării proiectului iar din luna Ianuarie continuă instruirile pentru cel de-al doilea grup de beneficiari din alte 2 sate ale raioanelor Cahul și Cantemir dar și pentru beneficiarii din rn. Cahul cu scopul de a ghida beneficiarii în carieră și orientare socio-profesională, cu o ulterioară angajare în câmpul muncii, de către A.O.”AZI” Cahul în consorțiu cu A.O. ”ECOSCUT” Văleni și A.O. ” Speranța Tinerilor Goteșteni”.

Fiecare activitate este mediatizată pe rețelele de socializare. Pentru a urmări activitatea proiectului dar și a ONG-urilor puteți accesa pagina de facebook Asociația Obștească ”AZI” precum și pe pagina de facebook a Asociația Obșteasca ”Speranța Tinerilor Goteșteni” și Muzeul de Istorie si Etnografie Valeni pe toată perioada de implementare, până în prezent.

Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și a Centrului Contact în cadrul Proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”.  

You May Have Missed