CantemirSocial

Proiect care va mobiliza cetățenii activi din Cantemir

O comunitate informată, activă și implicată pentru buna guvernare în Cantemir țintește noul Proiect „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea Strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul Programului de granturi locale al UE, lansat recent.

Pe durata unui an, AO „Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabilă” și partenerul local AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională” (CIDE), vor desfășura activități menite să impulsioneze implicarea societății civile locale în procesele decizionale din domeniul serviciilor publice locale din Cantemir. Proiectul presupune și o componentă investițională ce va fi direcționată spre consolidarea infrastructurii de valorificare a biomasei locale pentru încălzirea instituțiilor educaționale din oraș – colector și tocător de biomasă, platformă pentru uscarea și depozitarea biomasei recoltate.
„Acest proiect este o continuare a tuturor acelor proiecte minunate pe care le-am implementat cu primăria Cantemir, cu suportul UE, în ultimii șapte ani, de când primăria a devenit semnatară a inițiativei europene Convenția Primarilor pentru Climă și Energie. Acest pas a fost promițător pentru oraș, căci acesta și-a asumat benevol responsabilitatea de a economisi energia și, respectiv, de a reduce emisiile de bioxid de carbon, ceea ce este foarte important pentru promovarea dezvoltării locale și creșterea rezistenței la efectele negative ale schimbărilor climatice”, a menționat Irina Plis, președinta AEER.
Potrivit lui Victor Parlicov (în centrul imaginii), expert al proiectului, în cadrul proiectului sus-menționat, AO „Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabilă” va transfera organizațiilor din societatea civilă din Cantemir și din Regiunea de dezvoltare Sud competențele și experiența sa în domeniile de bună guvernare, transparență bugetară, planificare participativă a serviciilor publice, monitorizarea achizițiilor în cadrul implementării proiectelor de infrastructură, vor fi sensibilizaţi cetățenii privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente.
Mai mulți participanți și-au exprimat speranța că membrii Grupului de inițiativă creat în cadrul proiectului, societatea civilă vor sprijini administrația locală în luarea unor decizii responsabile privind energia verde, vor aplica la planificarea și monitorizarea acțiunilor ce vizează reducerea emisiilor de bioxid de carbon și adaptarea la schimbările climatice.
„Ne dorim ca în urma implementării proiectului societatea civilă din oraș va deveni mai activă. Ghidați de experții proiectului, să învățam a gestiona eficient banii, să direcționăm economiile pentru necesitățile și dezvoltarea instituției”, a spus Ecaterina Enciu, directoarea Gimnaziului „Mihai Eminescu” din Cantemir.

Victoria ISAC,
președinta Centrului
de Instruire și Dezvoltare
Educațională, Cantemir