Administrația publicăCantemir

Situația legată de infrastructură insuflă speranță și încredere

După ani buni de așteptare, în sfârșit, carul s-a urnit din loc: în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și ca parte componentă a documentului de acțiuni al Uniunii Europene pentru proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), Uniunea Europeană, împreună cu Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, finanțează un proiect investițional de durată în orașul Cantemir, delegând Agenției Austriece pentru Dezvoltare (AAD) gestionarea fondurilor.

Surse din primăria urbei ne-au comunicat că în partea a doua a proiectului DevRAM sunt planificate un șir de acțiuni de consolidare a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în oraș: construcția unui nou sistem de canalizare și extinderea rețelei de canalizare în oraș; edificarea unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir; proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localitățile din vecinătate (Cania, Porumbești, Tătărășeni, Hănăsenii de Pădure, Pleșeni ș. a.); optimizarea sistemului de alimentare cu apă din oraș, care va permite o funcționare mai eficientă și mai durabilă.
Pagina oficială a primăriei ne asigură că proiectul va oferi suport și consultanță pentru ÎM „Apă–Canal” Cantemir și primărie în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanță și asigurarea acoperirii cheltuielilor.
Mai mult, în spiritul angajamentelor sale, prin intermediului DevRAM, UE și AAD își propun să contribuie la dezvoltarea orașului Cantemir, prin reabilitarea și extinderea sistemului existent de canalizare, construcția unei stații moderne de epurare și continuarea activităților de optimizare a sistemului existent de alimentare cu apă.
Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare, care va fi construit, este de 12 km (care va fi extins în timpul proiectului până la 18,1 km) și va încorpora trei stații de pompare a apelor uzate. Bugetul estimativ prevăzut pentru această parte a proiectului este de 6 mln. de euro, 5.2 mln. de euro fiind contribuția UE, iar 800.000 de euro – co-finanțarea din partea AAD. Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 5000 de locuitori ai orașului Cantemir și ai localităților din vecinătate.
Acest proiect va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile alimentării durabile cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate și atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6, care prevede asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți.
De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător prin reducerea evacuării apelor uzate neepurate în mediul înconjurător, reducând riscurile de emisii dăunătoare pentru mediu și populația locală, scrie site-ul primariacantemir.md.

Ion DORU