Între prezența și dispariția textilelor tradiționale bulgare din s. Stoianovca, Republica Moldova

Între prezența și dispariția textilelor tradiționale bulgare din s. Stoianovca, Republica Moldova

Proiectul de cercetare „Între prezența și dispariția textilelor tradiționale bulgare din Stoianovca, Republica Moldova” este implementat în perioada 09 ianuarie 2023 – 8 ianuarie 2024 și urmărește documentarea sistemului de cunoștințe și tehnici tradiționale de țesut ale etnicilor bulgari din Republica Moldova, în special locuitorilor satului Stoianovca, raionul Cantemir. Proiectul este realizat prin Programul de cunoștințe materiale pe cale de dispariție (EMKP) implementat de către Muzeul Britanic, finanțat prin Fondul ARCADIA. Acest program sprijină deținătorii de cunoștințe, practicienii și savanții cu granturi pentru a efectua noi cercetări asupra cunoștințelor materiale amenințate critic la nivel global, în special în zonele puțin studiate și unde oportunitățile locale de finanțare sunt limitate. EMKP ajută, de asemenea, să conecteze comunitățile sursă cu obiectele muzeului gestionate în întreaga lume și oferă acces la cunoștințele lor materiale într-un depozit digital dedicat conservării acestora.

Obiectivele proiectului implementat în s. Stoianovca țin de păstrare prin conservare cunoștințelor despre tehnicile textile tradiționale la bulgarii din Moldova prin înregistrări digitale, implicarea comunității locale în procesul de refacere a tehnicilor de producție textilă și reproducerea sistemului de cunoștințe relevante, implicarea generațiilor tinere în colaborarea cu meșteșugari mai în vârstă și transmite abilități intergeneraționale, păstrarea potențialului cultural material al comunității satului Stoianovca. Rezultatele proiectului pe parcursul perioadei de implementare sunt diseminate și promovate la scară largă prin intermediul rețelelor de socializare precum pagina pe Facebook „Stoianovca – istoria și oameni” (https://www.facebook.com/groups/418398869216474), emisiuni radio, articole în mass-media. Totodată, activitățile proiectului contribuie la crearea premiselor de valorificare tehnicilor a țesutului autentic specific etnicilor bulgari din Republica Moldova, urmează să punem bazele unui Centru de conservare și valorificare a materialului etnografic local.

Bulgarii sunt cunoscuți prin întreagă lume pentru covoarele lor, iar covoarele din or. Ciprovțâ sunt incluse din 2014 în Lista patrimoniului imaterial protejat de UNESCO. Însă bulgarii din Republica Moldova riscă să-și piardă sistemul de cunoștințe și tehnicile de țesut practicate activ în gospodăriile casnice încă în anii 80-ci ai sec. XX, când obiectele confecționate de femei (chilimi, cerghi, iorgani, peșchiri) devineau parte a zestrei fiicilor sale. În același timp avea loc implicarea fetelor în procesul de țesut și transmitere pe cale naturală a sistemului de cunoștințe dedicate acestei activități casnice de la o generație spre altă.

Dezvoltarea procesului migrațional la inceputul sec. XXI și introducerea noilor modalități de amenajare a interiorului locuințelor a adus treptat spre excluderea din acestea obiectelor țesute în condiții casnice. La moment avem în sat în uzul cotidian obiecte țesute, avem încă persoane care cunosc cum se face acest lucru, dar nimeni deja activ nu practică țesutul și nu formează aceste abilități la generația tânără.

Activitățile implementate în proiect țin de documentarea sistemului de cunoștințe și abilități referitor la întregul ciclu – de la obținerea și pregătirea materiei prime – lână și ațelor produse din ea, vopsitul acestora până la țesutul covoarelor (chilimi) cu respectarea tehnicilor tradiționale. Mai multe detalii despre activitățile implementate vom oferi cititorului în materialul ulterior.

Marina MIRON, doctor în istorie, cercetător principal al proiectului

Fotografii: Viorel MIRON