Ştefan Vodă

Dezvoltarea parteneriatului în procesul educațional

Potrivit Anei Marin, psiholog la Serviciul de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției generale educație a Consiliului Raional Ștefan Vodă, analiza practicilor educaționale privind realizarea parteneriatelor între diferite instituții, dar și între agenți sociali implicați direct în educația tinerei generații, demonstrează prezența unui număr impunător de erori. În unele cazuri, acestea din urmă sunt parțial conștientizate de către subiecții implicați, iar altele, ignorate, printre aceste erori regăsindu-se și abordarea improprie a parteneriatului în educație.

În scopul dezvoltării unui parteneriat viabil între psihologii școlari și cadrele didactice de sprijin, ce ține de forma de comunicare și colaborare în interesul copilului, Serviciul de asistență psihopedagogică al Direcției generale educație din raionul Ștefan Vodă a organizat și desfășurat seminarul teoretico-practic cu genericul: „Comunicarea eficientă între parteneri – condiție în asigurarea succesului educațional”.
Au fost examinate documente și politici naționale privind parteneriatul, dar și tehnici practice de lucru privind dezvoltarea unui parteneriat educațional familie – instituție incluzivă – comunitate – factor facilitator al incluziunii școlare/sociale ale copiilor cu nevoi special.
S-a discutat, de asemenea, despre rolul psihologului și al cadrului didactic de sprijin în optimizarea relației părinte – copil – pedagog.
Un moment nu mai puțin important a fost abordarea problemei cu privire la provocările întâmpinate la elaborarea unui plan de acțiuni și atribuirea de roluri specifice agenților implicați în realizarea parteneriatului educațional școală – familie.
Îmbucurător a fost faptul că atât psihologii școlari, cât și cadrele didactice de sprijin care activează direct cu generația tânără, s-au implicat activ, au adus diverse exemple din activitatea lor profesională ce ține de parteneriat.
În opinia sursei citate, a fost un seminar interactiv cu feedback constructiv și emoții pozitive.
Ion CIUMEICĂ