Aviz

Aviz

CAIPS ”Basan Agro” solicită eliberarea autorizaţiei de folosinţă a apei din bazinele de acumulare a apei amplasat în extravilanul oraşului Cimişlia şi anume „Captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare”.