O expertă din România va oferi o expertiză privitor la transpunerea legislației UE aferent domeniului TVA în legislația națională

O expertă din România va oferi o expertiză privitor la transpunerea legislației UE aferent domeniului TVA în legislația națională

Un grup de reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), implicați în procesul de armonizare a cadrului normativ național, vor prelua experiența României, în ceea ce privește procesul de transpunere a legislației UE privitor la TVA (taxa pe valoarea adăugată).

Pe parcursul a trei săptămâni, dna Adriana Nuțu, consilier superior în cadrul Direcției de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România va oferi expertiză privitor la etapele transpunerii legislației UE, urmând să aibă o serie de discuții cu funcționarii de la Minister și SFS.

Expertiza se va axa pe analiza funcțională a normelor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în partea ce ține de modul în care normele sunt imperative sau recomandabile de a fi transpuse în legislația națională, inclusiv pornind de la experiența României.

Misiunea dnei Nuțu a început luni, 11 septembrie 2023, la Ministerul Finanțelor, unde a avut o întrevedere cu ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu, directorul Serviciului Fiscal de Stat Petru Rotaru și Înaltul consilier al UE Rosario de Blasio.   


“Această expertiză este importantă pentru noi, inclusiv din perspectiva de a avea o imagine de ansamblu asupra tuturor măsurilor naționale de transpunere ce urmează să le întreprindem pe dimensiunea de TVA, și nu doar cele ce țin de legislație, dar și măsurile de informare a publicului despre ceea ce urmează să se schimbe pe acestă dimensiune”, a menționat ministra Veronica Sirețeanu.

Această activitate se încadrează în Planul de cooperare între Ministerul Finanțelor Ministerul Finanțelor Publice din România, parte a Acordului de cooperare între cele două ministere.