Servicii de asistență comunitară pentru persoanele cu boli netransmisibile

Servicii de asistență comunitară pentru persoanele cu boli netransmisibile

În aceste zile, în raioanele Cantemir, Leova, Cimișlia, Strășeni, Ialoveni, Căușeni, Telenești, Florești, Glodeni și Rezina, se desfășoară ateliere în cadrul proiectului „Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT)”. Scopul atelierelor este de a susține material planurile de integrare locală a serviciilor de asistență comunitară din teritorii.

Obiectivul principal constituie înțelegerea reciprocă a rolurilor, responsabilităților și serviciilor de asistență comunitară pentru factorii de decizie și a profesioniștilor din domeniile de asistență medicală primară, sănătate publică, asistență socială și APL, aplicarea practică a conceptelor privind abordările de sănătate în toate politicile și asistența integrată centrată pe persoană, stabilirea în comun a nivelurilor de intervenție, proceduri și instrumente comune de lucru, monitorizarea și evaluarea rezultatelor la nivel comunitar și raional.
La Cantemir, atelierul a fost deschis de către Tatiana Dnestrean, care a relatat despre situația demografică și din sănătate; procesul de îmbătrânire; migrația; bolile cronice; factorii ce influențează și determină sănătatea. Accentul a fost pus pe importanța factoriilor sociali.
„Sănătatea e determinată de condițiile în care omul se naște, crește, trăiește, lucrează și înaintează în vârstă și inegalitățile puterii banilor și resurselor care creează aceste condiții a vieții cotidiene. Injustiția socială omoară oamenii pe scară largă”. Dumneaei a specificat că „toți suntem responsabili pentru sănătatea populației!” (având-se în vedere conlucrarea multidisciplinară). Integrarea serviciilor nu este posibilă fără o coordonare eficientă. Raportorul s-a referit și la „Modelul Curcubeu” (intervenții la toate nivelurile), la managementul de văz pentru Asistența Medicală Comunitară (AMC), concluzionând că sorți de izbândă are doar… un sistem integrat, în care oamenii și organizațiile comunică între ei și au încredere reciprocă.
Aplicarea Planului are obiectivele: 1. Asigurarea accesului persoanelor cu BNT și necesități complexe la asistența comunitară integrată (crearea Centrului, identificarea persoanelor cu BNT în situații de risc, evaluarea necesităților persoanelor). 2. Informarea, sensibilizarea și promovarea Modului și Stilului de Viață Sănătos al populației. 3. Coordonarea, monitorizarea procesului de implementare și evaluarea rezultatelor obținute. Despre necesitățile persoanelor cu BNT, rolul AMC a vorbit formatorul Alexandru Hadgioglo, directorul CS Cahul, care și-a exemplificat discursul cu fapte și cazuri concrete.
Iar Svetlana Bruma, șefa Centrului Sănătate Publică Cahul, a stăruit asupra monitorizării, prevenirii și controlul BNT în R. Moldova (despre actualitatea problemei ne vorbește faptul că BNT îi revin circa 87% din decese), necesitatea respectării cadrului legal ce rezultă din Planul Național de implementare a Strategiei BNT cu obiective concrete de reducere a BNT cu intervenții la nivel național și local pentru diminuarea factorilor de risc (consumul de tutun și exces de alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică și combaterea stresului). Profilul de Sănătate a populației raionului Cantemir elaborat cu suportul proiectului „Viața Sănătoasă” constituie în sine o evaluare a stării sănătății populației și a factorilor ce o determină (numărul persoanelor bolnave de diabet zaharat este de 1,6 ori mai mare decât media pe republică, a sporit de 3,4 ori obezitatea în rândul copiilor, prevalența morbidității generale e mai mare de două ori etc.).
Formatorul în asistența integrată, Gabriela Mânzătean, șefa Direcției Asistență Socială Orhei, a vorbit despre rolul și atribuțiile asistentului social comunitar în asistarea persoanelor dificile, lansând propunerile de a introduce în Planul Național servicii de podologie-manichiură, pedichiură, model „nemțesc”).
Cea de-a doua parte a atelierului a fost consacrată lucrului în echipă, elaborării proiectului de Plan cu prezentarea acestuia de către Anastasia Volânschi, director AO „Viitor. Integrare. Perspectivă-VIPCENTRU” s. Cania. Un alt Plan a fost prezentat de Tatiana Saghin, reprezentant al AO „Rădăcini Solitare”, s. Cociulia. În cuvântul său de încheiere, vicepreședintele raionului Cantemir, Iurie Mihăiescu, a menționat că „investirea unui leu în prevenirea BNT aduc 1000 de lei în sănătate. Deci, să ne învățam să luptăm cu cauzele îmbolnăvirilor, nu cu consecințele acestora”.

Aurel BABILEV,
medic pentru promovarea sănătății

You May Have Missed