CahulSport

Bani de la UE pentru lansarea Concursului „Cea mai curată curte din municipiul Cahul!”

Primăria municipiului Cahul și Asociația Obștească „Perspectiva” au lansat un concurs pentru cea mai curată curte din această localitate.

Potrivit unui comunicat de presă, la competiția în cauză pot participa toți locuitorii de aici, inclusiv orice grup de cetățeni care reprezintă o curte comună sau un bloc de locuințe, care prin implicare proprie au obținut realizări deosebite în salubrizarea terenului aferent blocurilor din curte, inclusiv a terenurilor de joacă pentru copii și/sau sportive pentru maturi, a locurilor de parcare, a locurilor de odihnă și agreement, au contribuit la amenajarea ogrăzii comune.
Concursul „Cea mai curată curte din municipiul Cahul!” are drept scop educarea spiritului gospodăresc al locuitorilor, obținerea întreținerii exemplare a teritoriilor, susținerea activităților practice de protecție a mediului.
Organizatorii au prevăzut și premii bănești pentru cei care vor demonstra că au cea mai curată curte. Astfel, Comisia de evaluare va examina materialele înaintate la concurs și, în baza acestora, precum și în urma vizitei la fața locului, va desemna primii trei câștigători ai concursului:
– locul I – 10000 lei;
– locul II – 8000 lei;
– locul III – 5000 lei.
Pentru a participa la concurs, grupurile de cetățeni care reprezintă curțile sau blocurile de locuințe vor înainta o cerere de participare la concurs la sediul Asociației Obștești „Perspectiva”: str. Bulevardul Victoriei 18, oficiul 4 (et.3), la care vor anexa materiale de participare sub formă de poze, scheme, materiale video și altele, la etapa de demarare a concursului și după executarea lucrărilor de amenajare și salubrizare, ce vor servi drept dovadă de implicare activă în amenajarea curților.
Contact: Olga Meveșa, 079225806.
Concursul se va desfășura în perioada 4–21 iunie 2021. Termenul limită de depunere a cererilor cu propunerile de amenajare este 21 iunie 2021.
Evaluarea lucrărilor de amenajare se va efectua în perioada 22–25 iunie 2021.
Asociația Obștească ,,Perspectiva” este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,EcoCahul – Cetățean implicat – pentru un oraș curat”, în municipiul Cahul, în parteneriat cu primăria localității.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.
Ion CIUMEICĂ