AVIZECitație

Aviz public

AVIZECitație

Aviz public

Judecătoria Cimişlia, sediul central, înștiințează pârâtul Prisăcaru Pavel, născut la 13.07.1973, domiciliat  în or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, nr. 115,  că în procedura judecătorului se află spre examinare (în procedură scrisă) cererea de chemare în judecată înaintată de reprezentantul Negru Valentin privind încasarea pregudiciuluii.

În scopul asigurării unui proces echitabil, instanța solicită pârâtului  Prisăcari Pavel să se prezente, în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la judecătoria Cimişlia ( str. C. Stamati, 1,)  pentru a recepționa  copia acțiunii și anexele acesteia pentru  a depune referință asupra cauzei.

Se explică pârâtului, că neprezentarea în termen  a referinței, probelor și a înscrisurilor, nu împiedică soluționarea cauzei în baza materialelor și probelor din dosar.

Judecătoare                           Veronica   CARAPIREA