Citație

Citație

Judecătoria Cimişlia (str. C. Stamati, 1, sala  nr. 4)  solicită prezentarea cet. Cazacu Andrei,  născut la  26.10.1988, cu ultimul domiciliul în or. Cimișlia, str-la Patria, nr. 3, la şedinţa de judecată care va avea loc pe data 25 iulie  2023, ora 16.00, în calitate de pârât la cererea  de chemare în judecată înaintată de către  Cazacu Anastasia cu privire  la   desfacerea căsătoriei fără acordarea  termenului de împăcare și stabilirea domiciluiului  copilului minor.

 În caz de  neprezentare cauza va fi  examinată in lipsa părții absente.

Judecător                                              Dumitru Cherdivara