Pios omagiu adus lucrătorilor din complexul agroindustrial

Pios omagiu adus lucrătorilor din complexul agroindustrial

A devenit o frumoasă tradiție ca la sfârșit de an, când și glia se odihnește, să îi celebrăm pe plugari, pe lucrătorii întreprinderilor de procesare a producției agricole, care, prin munca asiduă de un an, ne aduc pe masă pâinea cea de toate zilele.

Pentru a aduce un pios omagiu celor care ne asigură traiul nostru cu cele necesare, în incinta Casei raionale de cultură „N. Sulac” din Cantemir a avut loc o mare sărbătoare, în cadrul căreia în capul mesei a stat Măria Sa Plugarul și munca lui. Altfel nici că se poate, or, sectorul agrar este unul cu o pondere deosebită în țară, în raion. În cadrul evenimentului au fost făcute publice și rezultatele Concursului raional „Totalurile activităţii anuale în complexul agroindustrial”, fiind menționați cu semne de gratitudine cei mai buni dintre cei buni.
Munca de agricultor este una deloc ușoară, dar nobilă, importantă și necesară. Nu oricine este capabil să facă ceea ce fac truditorii câmpurilor. Consiliul raional, a menționat în cuvântul său de felicitare Emil Pupăzan, vicepreședinte al raionului, apreciază la justa valoare truda pe care o depuneți pe câmp, pe ogoare, la întreprinderile de procesare. În pofida tuturor greutăţilor cu care s-a confruntat sectorul, anul 2022 se încheie cu rezultate pozitive. Obiectivul nostru comun este crearea unui sector agricol modernizat, care să le aducă locuitorilor de la sate condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. Cu atât mai mult, cu cât agricultura şi dezvoltarea rurală sunt declarate ca domenii strategice, prioritare pentru dezvoltarea ţării.
În Strategia de dezvoltare a sectorului agroindustrial al raionului Cantemir pentru următorii ani se preconizează consolidarea economiei locale, a comunităţilor. Au fost înmânate semnele de gratitudine agenților economici, lucrătorilor care au obținut cele mai bune rezultate.
Președintele raionului, Anatoli Ichim, a înmânat Premiul Mare pentru cei mai înalți indicatori de producție, activitate fructuoasă în anul agricol 2022 colectivului CAP „Glia”. A urmat decernarea Diplomelor de merit, a premiilor bănești învingătorilor la nominalizările respective agenților economici, celor mai buni agricultori, mecanizatori, tineri antreprenori.
În continuarea sărbătorii, colectivele cu titlu model: orchestra de muzică populară „Doina Prutului” (conducător – Veaceslav Bârcă), ansamblurile folclorice „Mierla Prutului” (Irina Bârcă) de la Casa raională de cultură, „Semănătorii” (Eudochia Popescu) și „Mocăncuța” (Viorel Crăciun) – ambele din satul Cociulia, au prezentat un concert de zile mari.

Text și imagine:
Ion DOMENCO