În imagine (de la dreapta la stânga): președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu; președinta ședinței, Victoria Cîrlan, și secretarul Consiliului raional, Gheorghe Netedu
În imagine (de la dreapta la stânga): președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu; președinta ședinței, Victoria Cîrlan, și secretarul Consiliului raional, Gheorghe Netedu
Administrația publicăCimişlia

A fost aprobat bugetul pentru anul viitor

Consiliul Raional Cimișlia a aprobat în lectura a doua, finală, bugetul acestei unități administrativ-teritoriale pentru anul 2023.

În conformitate cu dispoziția președintelui raionului nr. 146-d din data de 22 noiembrie a anului curent , vineri, 2 decembrie curent, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia, la care au participat 30 de consilieri din cei 33 aleși.
De această dată, în calitate de președintă a ședinței a fost propusă candidatura consilierei Victoria Cîrlan, care a și fost acceptată de către asistență.
Menționăm că toate proiectele de decizii, inclusiv cel cu privire la aprobarea în lectura a doua (și ultima) a bugetului raional pentru anul viitor, au fost examinate anterior în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional și au fost avizate pozitiv, fiind propuse forului decizional spre examinare și adoptare.
În cadrul ședinței, pe marginea celor 15 proiecte de pe ordinea de zi au apărut propuneri, care ulterior au fost analizate, supuse votului şi, respectiv, au fost adoptate deciziile corespunzătoare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, deciziile adoptate vor fi semnate de către președintele ședinței și contrasemnate de către secretarul Consiliului raional, după care vor fi publicate în Registrul de stat al actelor locale.
Deciziile adoptate în cadrul ședinței din 2 decembrie curent urmează a fi aduse la cunoștință publică prin publicarea lor pe pagină oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md

Octavian POPESCU