CimişliaCultural

Festivalul „Cântec, joc si voie bună ca la noi în sat”, la o nouă ediție

La sfârșitul lui Brumar, Casa de cultură din comuna Hârtop, raionul Cimișlia, a găzduit o nouă ediție a Festivalului de creație populară cu veșnicul generic „Cântec, joc si voie bună ca la noi în sat”, organizat de către Consiliul raional în parteneriat cu primăria din localitate.

De astă dată, la manifestarea culturală în cauză au fost scoase în scenă datinile, obiceiurilor si tradițiile folclorice legate de una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale neamului nostru – păstoritul oilor sau oieritul.
Potrivit informațiilor oferite de către Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului Cimișlia pentru probleme sociale, la festivalul de la Hârtop s-au prezentat nouă colective de artiști amatori, care au demonstrat în fața publicului tot ce știu și cunosc mai bine despre creșterea oilor în localitățile din care au venit, bucurând spectatorii cu melodii vechi păstorești, cu doine si balade, interpretate cu vocea, la fluier sau corn.


De asemenea, în mod tradițional, au fost prezente și jocurile noastre populare – horele și sârbele, dansate din suflet cu multă măiestrie.

Juriul a fost unul deosebit, din el făcând parte: Monica Babuc, ex-ministru al Culturii; Iulia Paliț, expertă în domeniul etnografiei de la Chișinău; Silvia Zagoreanu și Anișoara Prisăcaru, interprete de muzică populară cunoscute în întreaga republică; Stefan Golovatâi, director al Școlii de Arte din orașul Cimișlia.


Membrilor acestuia i-a fost destul de greu să evidențieze învingătorii, căci toate colectivele au avut o evoluare meritorie.
Totuși măiestria demonstrată, eforturile depuse, autenticitatea si diversitatea programului au determinat pe buna dreptate atribuirea trofeului special si a premiului întâi gazdelor – Ansamblului folcloric „Sălcioara” din comuna Hârtop.
Locul doi a fost acordat Formației artistice „Busuioc moldovenesc” din comuna Ialpujeni.
Pe onorabilul loc trei s-a situat colectivul de creație populară „Ilincuța” din satul Batâr.
Sursa citată a ținut să aducă sincere mulțumiri Direcției cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional în frunte cu Iulia Cojocaru, care „reușește mereu să ne încânte cu activitatea plina de creativitate” a instituției pe care o conduce.
Vadim Torgai a apreciat destul de înalt și eforturile depuse la buna organizare și desfășurare a Festivalului „Cântec, joc și voie bună ca la noi în sat” de către Vitalie Caraja, primarul comunei Hârtop, de către Parascovia Macheev, Radu si Elena Corlăteanu, distinse persoane din localitate.
Vicepreședintele raionului Cimișlia pentru probleme sociale i-a felicitat pe învingători, dar, în egală măsură, și pe membrii celorlalte ansambluri folclorice („Datina”, „Legenda”, „Roata norocului”, „Spicușor”, „Haiducii” și „La stână”) pentru dragostea față de cultura noastră tradițională și pentru bucuria pe care au oferit-o publicului spectator.

Ion CIUMEICĂ

Foto: Ion JALBĂ