CantemirSocial

Proiect transfrontalier implementat la Gotești, Cantemir

În cadrul proiectului „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pâraielor în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, raionul Cantemir”, în sala de ședințe a primăriei Gotești s-a desfășurat o ședință de informare, cu participarea tuturor actorilor implicați în derularea proiectului, fiind invitați și consilierii locali, reprezentanți ai instituțiilor din sfera social-culturală a comunei, ai societății civile.

În debutul ședinței, primarul Romeo Bolocan, a anunțat asistența că, din cauza pandemiei de Covid-19, delegațiile oficiale ale Consiliului Județean Vaslui și comunei Ștefan cel Mare nu pot participa la reuniune. În continuare, el a informat asistența că în anul 2017 a fost încheiat Acordul de înfrățire și cooperare între comunele Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, urmare a căruia a fost perfectat și depus pentru aprobare proiectul transfrontalier „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pâraielor în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui, și comuna Gotești, raionul Cantemir”, în baza unei finanțări nerambursabile contractate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Comun România – R. Moldova 2014-2020, proiect ce va fi implementat pe parcursul a 18 luni (30.10.2020 – 29.04.2022).
Valoarea eligibilă a proiectului este de 423.382 de euro, inclusiv pentru comuna Gotești 257.742 de euro (dintre care 150.924 de euro constituie contribuția Uniunii Europene (35,65%), 106.818 euro – contribuția primăriei Ștefan cel Mare, din bugetul local (25,23%) și contribuția bugetului comunei Gotești – 106. 808 euro (41,44%).

Obiectivul general al proiectului, a relevat primarul Romeo Bolocan, este combaterea și prevenirea situațiilor de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații provocate de ploi torențiale), creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora prin lucrări de regularizare a albiilor pârăurilor și râurilor din comunele Ștefan cel Mare și Gotești.
În prezent, Primăria Gotesti se află la etapa de demarare a procedurii de licitație, urmând a fi prezentat consilierilor locali și demarată procedura de licitație publică privind contractarea unui operator economic pentru executarea lucrărilor de construcții. În urma proiectului se va realiza: reducerea riscurilor de inundații, diminuarea daunelor produse de inundații, inclusiv protejarea alimentării cu apă a populației și asigurarea de activități economice, sociale și culturale; prevenirea și combaterea situațiilor de urgență, care să conducă la protecția/îmbunătățirea infrastructurii de mediu și a calității vieții, sporind gradul de satisfacție al locuitorilor și siguranța mediului prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor, terenurilor agricole și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârăurilor incluse în planul proiectului, reflectate sub aspecte economice, sociale, administrative și de mediu ale celor două comune.
Raportorul, Romeo Bolocan, precum și managerul proiectului, Valentina Covalschi, dar și alți vorbitori, au adus la cunoștință că implementarea proiectului va soluționa vechea problemă a satului – ravenele adânci care prezintă un pericol real pentru populație, eroziunea solului, alunecările de teren și alte calamități naturale. Vor fi realizate următoarele lucrări: astuparea ravenei (0,82 ha), construcția drenajului (2,3 km), a conductei pentru sistemul de drenaj (136 de metri), reabilitarea drumului local, construcția a patru scurgeri de apă, care vor fi direcționate într-un tunel, pentru a stopa adâncirea ravenei ce amenință „să înghită” și unele case din preajmă. De asemenea, vor fi plantați puieți și arbuști pe o suprafață de circa 65 de ari, menirea acestei fâșii forestiere fiind stoparea proceselor de surpare, eroziunii și a alunecărilor de teren.
Consilierii Vladimir Botnaru, Grigore Cazacu ș. a. au făcut propuneri concrete vizavi de executarea lucrărilor, solicitându-i responsabilului tehnic, Ion Arabadji, experților ecologiști o analiză mai riguroasă a situației, precum și gestionarea rațională a mijloacelor financiare.

Text și imagini:
Ion DOMENCO