Administrația publicăCimişlia

Noi perspective de cooperare între raionul Cimișlia și județul Dolj

O delegaţie oficială a Consiliului Judeţean Dolj s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Cimişlia.

Delegaţia din România, condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Dorin Vasile, a avut, înainte de toate, o întrevedere cu preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, precum şi cu reprezentanţi ai administrației publice locale şi cu consilieri raionali.
Printre subiectele principale abordate în cadrul întrevederii bilaterale a fost cel privind stadiul actual al cooperării între entitățile înfrățite.
Părțile au discutat despre prietenia care leagă raionul Cimişlia şi județul Dolj, despre acțiunile întreprinse până în prezent, precum și despre proiectele noi care vor putea fi realizate, de acum încolo, împreună.
S-a convenit, de comun acord, asupra menținerii în continuare a bunelor relaţii dintre Consiliul Raional Cimișlia și Consiliul Judeţean Dolj.
De asemenea, au fost abordate subiecte ce țin de posibilitatea de amplificare a măsurilor de sprijin care ar putea fi acordate de către partea română pentru raionul Cimișlia şi de extindere a domeniilor de interes investiţional și de cooperare.
Preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, şi-a exprimat gratitudinea pentru contribuția generoasă din partea județului Dolj de peste 200 de mii de euro, acordată pentru implementarea proiectului de renovare și dotare a Secţiei Chirurgie a Spitalului Raional Cimişlia, care a fost realizat cu succes în anul 2019.
„În numele meu personal și al tuturor cetățenilor raionului Cimișia, țin să-i mulţumesc preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, dlui Cosmin Dorin Vasile, pentru contribuția substanțială adusă. Sunt sigur că și în continuare vom depune eforturi comune pentru a consolida relaţia de colaborare între cele două zone, Dolj şi Cimişlia, şi că vom reuşi împreună să dezvoltăm comunitățile noastre și să promovăm valorile europene”, a declarat Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia.
La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Dorin Vasile, a dat asigurări că vor fi păstrate legăturile strânse și pentru deschiderea spre realizarea de noi proiecte comune.
Evenimentul a constituit un prilej minunat pentru desfășurarea unor discuţii cuprinzătoare şi între alţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dolj şi ai Consiliului Raional Cimişlia.

Octavian POPESCU