Administrația publicăCimişlia

O ședință extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia

La mijlocul săptămânii precedente, Consiliul Raional Cimișlia s-a întrunit într-o ședință extraordinară, la care au fost prezenți 30 din cei 33 de aleși locali din această unitate teritorial-administrativă.

După ce au fost onorate simbolurile de stat (Drapelul și Imnul Republicii Moldova), în calitate de președintă a ședinței a fost aleasă Victoria Cîrlan, care a propus asistenței proiectele de decizii din ordinea de zi cu stabilirea regulamentului de desfășurare a ședinței, a timpului rezervat pentru raportori și a celui pentru dezbateri.
Ținem să accentuăm că în ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Raional Cimișlia au fost incluse șase proiecte de decizii care, în prealabil, au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate.
Astfel, cele șase chestiuni au fost analizate și supuse dezbaterilor, ele vizând diverse domenii: juridic, financiar, resurse umane, gestionarea patrimoniului public etc.
În total, au fost aprobate toate proiectele înaintate, cu modificările de rigoare.
În termenele stabilite de legislația Republicii Moldova, cetățenii dispun de posibilitatea să acceseze deciziile adoptate prin intermediul Registrului de stat al actelor locale și al paginii electronice a Consiliului Raional Cimișlia, compartimentul Transparență decizională, secțiunea Deciziile adoptate de Consiliul raional.

Octavian POPESCU