CimişliaSocial

Consultări publice privind gestionarea apelor uzate și a deșeurilor

La data de 1 aprilie 2021, Centrul Național de Mediu a organizat, în raionul Cimișlia, o consultare publică în cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, acesta fiind finanțat de Uniunea Europeană, în coordonare cu Fundația “Konrad Adenauer”.

Agenda discuțiilor a cuprins, în mod special, următoarele subiecte: prezentarea cadrului legislativ în domeniul apelor uzate și familiarizarea cu prevederile legislative referitoare la gestionarea deșeurilor.
Centrul Național de Mediu și-a propus să elaboreze două studii de identificare a deficiențelor implementării cadrului normativ din domeniul gestionării apelor uzate și de analiză a provocărilor Republicii Moldova în implementarea legislației din domeniul deșeurilor, care vor elucida problemele din ambele sectoare cu privire la implementarea eficientă a politicilor publice din aceste ramuri.
La eveniment au participat reprezentați ai autorităților publice locale de nivelurile unu și doi, unde există cele mai mari gunoiști, precum și principalii operatori de apă, canalizare și deșeuri din raion, dar și agenții economici care prestează servicii de reciclare a deșeurilor.

Ion CIUMEICĂ