Administrația publicăCimişlia

Transparența bugetului raional Cimișlia

Direcția finanțe a Consiliului Raional Cimișlia informează populația acestei unități administrativ-teritoriale că bugetul raionului pentru primul trimestru al anului 2021 a fost executat, la partea de venituri, în suma totală de 36 de milioane 421,71 mii lei sau 22,3 la sută față de cifra precizată.

Impozite și taxe au fost încasate în valoare de 1 milion 105,60 mii lei, dintre care:

impozitul pe venit a constituit suma de 1 milion 65,68 mii lei;

taxele pe mărfuri și servicii au fost egale în bugetul raional cu 39,92 mii lei.
Încasările de la prestarea serviciilor cu plată și plata pentru locațiunea bunurilor proprietate publică au însumat 631,46 mii lei pe perioada raportată.
Suma transferurilor primite de la bugetul de stat se raportează la 34 de milioane 640,69 mii lei.
Cheltuielile bugetului raional pentru primele trei luni ale anului de față au fost executate în sumă totală de 32 de milioane 463,02 mii lei, ceea ce alcătuiește 19,2 procente față de indicatorii precizați.
Cele mai mari cheltuieli s-au înregistrat la întreținerea personalului, în acest scop fiind alocate 23 de milioane 888,60 mii lei ori cu 1milion 308,17 mii lei mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.
Bunurile și serviciile pe perioada raportată însumează 3 milioane 799,27 mii lei.
Subvențiile acordate întreprinderilor municipale și instituțiilor publice aflate la autogestiune s-au executat în sumă de 650,0 mii lei.
Prestațiile sociale pentru indemnizații de asistență socială, alocații, compensații, ajutoare bănești s-au executat în sumă de 1 milion 855,50 mii lei.
La capitolul mijloace fixe, cheltuielile executate au fost egale cu 1 milion 189,19 mii lei. Partea preponderentă se înregistrează la capitolul „clădiri” – 599,57 mii lei sau 50,4%.
Stocurile de materiale circulante pentru procurarea combustibilului, pieselor de schimb, produselor alimentare, medicamentelor, materialelor didactice, de uz gospodăresc și de construcție sau soldat cu suma totală de 1 milion 20,48 mii lei.
(Cu alte detalii privind executarea bugetului raional Cimișlia pe parcursul primului trimestru al anului curent puteți face cunoștință accesând pagina electronic www.raioncimislia.md).

Direcția Finanțe a Consiliului Raional Cimișlia