Administrația publică

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a ales o nouă conducere

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-a reunit astăzi, 26 ianuarie 2021, în ședință extraordinară. Membrii consiliului au ales o nouă conducere şi au aprobat mai multe decizii importante pentru evoluția proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Anunțându-se a fi deliberativă, dată fiind prezența a 27 de membri ai CRD Sud, ședința a fost prezidată de către Marcel Cenușa, vicepreședinte al CRD Sud, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului  ordinea de zi a ședinței.

Cu votul majorității membrilor CRD Sud prezenți, ordinea de zi a fost aprobată și, astfel, membrii forului regional au purces, în albie legală, la examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Prima chestiune de pe agendă a fost cea cu privire la alegerea presedintelui și vicepreședintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

Având în vedere că, în conformitate cu  p.14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, aprobat la 27 noiembrie 2020, președintele și vicepreședintele CRD Sud își exercită mandatul pentru un termen de 1 an de zile, și ținând cont de faptul că, în data de 23 ianuarie 2021, au expirat mandatele președintelui și al vicepreședintelui în exercițiu, pentru asigurarea funcționalității CRD Sud s-a purces la alegerea noii conduceri a forului regional. Astfel, după o rundă de dezbateri, cu votul majorității membrilor săi, CRD Sud l-a ales în funcția de președinte pe dl Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, iar în funcția de vicepreședinte – pe dl Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimișlia.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au audiat Raportul de evaluare a proiectelor implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, prezentat de șeful Secției Monitorizare și Evaluare din cadrul ADR Sud, Andrei Tomescu, și au luat act de concluziile și recomandările acestuia.

De asemenea, membrii CRD Sud au luat act de informația prezentată de șeful Secției Managementul Integrat al Proiectelor, Andrei Popușoi, cu privire la rezultatele Apelului pe listă, desfășurat în cadrul Concursului de selectare a proiectelor prioritare de dezvoltare regională, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 2021-2023, și au decis să înainteze Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) propunerea de a extinde, începând cu data de 17 februarie 2021, cu cel puțin 45 de zile calendaristice, termenul de depunere a Cererilor Complete de Finanțare.

O altă decizie importantă, adoptată în cadrul ședinței extraordinare a CRD Sud, a fost cea cu privire la înaintarea către CNCDR a propunerii de a include, suplimentar, în planul de finanțare pentru anul 2021, a proiectului „Reabilitarea infratsructurii drumului în s. Antonești – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova”.