Povestea proiectului „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir“

Povestea proiectului „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir“

În calitate de primar al Comunei Gotești, Raionul Cantemir, am realizat proiectul ”Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir”, cod proiect 2SOFT/4.2/178, cu finanțare nerambursabilă contractată de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Lider de proiect – Comuna Ștefan cel Mare din Județul Vaslui, România.
Informații despre proiect

Teritoriul Republicii Moldova este expus periodic fenomenului de precipitaţii intense, îndeosebi pe timp de vară. În legătură cu aceasta, practic o treime din teritoriul țării anual este inundat, generând prejudicii morale şi materiale considerabile. Inundaţiile semnificative pe fluviul Nistru şi râul Prut, se caracterizează prin inundarea de suprafeţe extinse. Acest fapt s-a observat în anii 1969, 1980, 2008, 2010. Dat fiind faptul că majoritatea localităţilor Republicii Moldova sunt situate în văile cursurilor de apă şi luncile râurilor, în perioada viiturilor sunt inundate în mare parte casele de locuit și construcţiile sociale. Republica Moldova are o rețea densă de râuri, incluzând două râuri transfrontaliere (râul Prut și fluviul Nistru) și un număr mare de râuri mici. Inundațiile sunt un pericol natural semnificativ în Republica Moldova.

Pe tot parcursul proiectului ne-am atins obiectivul general acela fiind de a combate și preveni situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale, creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor, terenurilor agricole și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârâurilor incluse în planul proiectului care sunt reflectate în aspectele economice, sociale, administrative și de mediu ale Comunei Gotești.

Am realizat lucrări de intervenție pentru a preveni viiturile cauzate de un debit mare de apă în timpul ploilor torențiale pe cursul de apă ce traversează Strada Grănicerilor din Comuna Gotești.

Finanțarea primită s-a datorat Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

După constatarea problemelor, am realizat următoarele categorii de lucrări:

Construcția unui sistem de drenare a râului situat în apropierea str. Grănicerilor în satul Gotești, reabilitarea drumurilor locale, plantarea de arbori forestieri, dar și amplasarea a 4 colectoare.

Construirea sistemului de drenare pentru râul localizat pe strada Grănicerilor, are ca scop reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, creând astfel un mediu mai sigur pentru 120 de case localizate lângă râu.

Datorită finanțării din cadrul proiectului am reușit să ducem la bun sfârșit toate obiectivele propuse, să reducem riscurile de inundații și să diminuăm daunele produse de acestea.

Am reușit să prevenim și să combatem situațiile de urgență ce conduc la protecția si îmbunătățirea infrastructurii de mediu și calității vieții.

Bineînțeles, satisfacția locuitorilor a fost sporită iar riscul de inundare a caselor, terenurilor agricole și instituțiilor a fost eliminat.

Data: 10.04.2023
Locația: Comuna Gotești, Raionul Cantemir
Persoana de contact: Dl. Bolocan Romeo, în calitate de Primar