Finalizare proiect ”Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir”!

Finalizare proiect ”Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir”!

Comuna Gotești (beneficiar 1) a finalizat implementarea proiectului ”Realizare lucrări de protecție împotriva
dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești
din raionul Cantemir”, cod proiect 2SOFT/4.2/178, cu ajutorul unei finanțări nerambursabile acordată de Uniunea
Europeană prin intermediul Autorității de Management – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Proiectul s-a derulat pe
parcursul a 27 luni (dată început proiect 30.10.2020 – dată sfârșit proiect 29.04.2023) în parteneriat cu beneficiar
lider Primăria Ștefan cel Mare din județul Vaslui.
Valoarea eligibilă totală a proiectului este în valoare de 423,382 euro.
Valoarea eligibilă totală a proiectului aprobat pentru Comuna Gotești este în valoare de 257.742 euro, din
care:
– 150,924 euro – contribuția Uniunii Europene, reprezentând 35,65%;
– 106,818 euro – contribuția primăriei Ștefan cel Mare din bugetul local, reprezentând 25,23%.
Obiectivul general al proiectului a condus la combaterea și prevenirea situațiilor de urgență cauzate de
dezastre naturale (inundații provocate de ploi torențiale), creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora
prin realizarea de lucrări de regularizare a albiilor pârâurilor și râurilor aflate pe teritoriul comunelor Ștefan cel Mare
și Gotești.
În prezent, Primăria Gotești a finalizat lucrările de intervenție pentru prevenirea viiturilor cauzate de un debit
mare de apă în timpul ploilor torențiale pe cursul de apă ce traversează Strada Grănicerilor din Comuna Gotești.
Categoriile de lucrari au fost următoarele:
 Construcția unui sistem de drenare a râului situat în apropierea str. Grănicerilor în satul Gotești;
 Reabilitarea drumurilor locale;
 Plantarea de arbori forestieri;
 Amplasarea a 4 colectoare.
Rezultate: reducerea riscurilor de inundații, diminuarea daunelor produse de inundații, inclusiv protejarea
alimentării cu apă a populației și asigurarea de activități economice, sociale și culturale. Prevenirea și combaterea
situațiilor de urgență ce conduc la protecția / îmbunătățirea infrastructurii de mediu și calității vieții sporind gradul
de satisfacție al locuitorilor și siguranța mediului prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor, terenurilor agricole
și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârâurilor incluse în planul proiectului care sunt reflectate în aspectele
economice, sociale, administrative și de mediu ale unității teritoriale administrative.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei Gotești, Raionul Cantemir, cod poștal MD-7326,
Republica Moldova, la telefon: +373 (67) 704290 sau prin e-mail: secretar_goteș[email protected].