ECOLOGIESocial

Duminică, 31 mai, a fost marcată Ziua Nistrului

Anual, în ultima duminică din luna mai, în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului, stabilită prin Hotărârea Parlamentului nr. 116/2008, cu scopul de a accentua importanța acestui fluviu ca fiind cel mai principal bazin acvatic al țării.

Bazinul hidrografic Nistru, comunică provincial.md, are o importanță socială, istorică-culturală, dar şi un rol vital în asigurarea cu apă potabilă a populației, a necesităților în agricultură, industrie, în menținerea balanței ecologice şi în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Nistrul are și o importanță transfrontalieră, fapt confirmat prin Convenția de la Helsinki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaționale.
Bazinul fluviului constituie un patrimoniu natural unic, un ecosistem caracterizat prin prezenţa unei bogate biodiversități, care determină existenţa unor zone umede de importanță internațională, protejate de legislația națională şi instrumentele internaționale, inclusiv de Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de importanță internațională, în special, ca habitat al păsărilor acvatice.
Prin aprobarea de către Guvern a Planului de gestionare a districtului hidrografic Nistru (Hotărârea Executivului nr. 814 din 17octombrie 2017), a fost făcut un pas important spre implementarea principiului bazinal de gestionare, iar implementarea acțiunilor și măsurilor au ca scop îmbunătățirea calității apei și gestionarea durabilă și eficientă a bazinului prin implicarea cât mai activă a tuturor celor interesați.
În prezent, sunt în proces de elaborare Planurile de gestionare a riscurilor la inundații și secetă, care vor prezenta zonele cu risc sporit de inundații şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru a fi evitate la maxim pagubele provocate de inundații și secetă.
Din cauza situației provocate de pandemie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a anunțat că în acest an nu vor fi organizate evenimente publice, însă a îndemnat populația să utilizeze rațional resursa de apă și să își sporească atenția asupra necesității protejării fluviului Nistru.
Fluviul Nistru, cu izvorul în munții Carpați la altitudinea de 911 m, are o lungime totală de 1350 km și este cea mai importantă arteră acvatică a țării, pe teritoriul căreia lungimea cursului de apă (Naslavcea–Palanca) este de 636 km.
Pe o distanță de 142,5 km, fluviul constituie frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina.
Cu o suprafață totală de peste 72,1 mii km pătrați, bazinul Nistrului, în limitele țării noastre, are o suprafață de 19,2 mii km pătrați sau 26,5% din teritoriul total al bazinului.
Fiind repartizat asimetric față de axa principală a văii Nistrului, suprafața de stânga a bazinului (în limitele Republicii Moldova) este de 3,5 mii km pătrați (18,27%), iar a celei de dreapta – de 15,7 mii km pătrați (81,72%).
Resursele de apă ale bazinului Nistru, în limitele teritoriului Republicii Moldova, sunt evaluate la 10.700 de milioane de metri cubi, iar mai puțin de 30 la sută din acest volum se formează la noi.
Pe de altă parte, volumul resurselor de apă disponibil în prezent în țara noastră este estimat la circa 500 de metri cubi/cap de locuitor/an, ceea ce plasează Republica Moldova în categoria țărilor cu insuficiență de apă și cu un risc sporit la impactul schimbărilor climatice.

Ion CIUMEICĂ