Ştefan Vodă

Bilanţul activităţii unei direcţii din raionul Ştefan Vodă

Marţi, 11 februarie curent, a avut loc ședința de dare de seamă a Direcției cultură, tineret, sport și turism (DCTST) din cadrul Consiliului Raional Ştefan Vodă.

La ședință, informează pagina electronică a administraţiei acestui raion, au fost prezenți șefi ai caselor și căminelor de cultură, directori ai școlilor de arte, muzeografi și bibliotecari.
Deoarece aria de activitate a direcției este vastă, o informaţie amplă privind munca bibliotecarilor și a muzeografilor a prezentat Marina Ganea, specialistă superioară. Alina Rovenco-Șevcenco a relevat activitățile cu implicarea tineretului și vizând dezvoltarea sportului. Valentina Uța, șefa direcției de resort, a vorbit despre activitatea caselor de cultură și a școlilor de arte. În ansamblu, a fost analizată și apreciată munca tuturor angajaților din domeniul culturii și a specialiștilor direcției.
De menționat că, în pofida tuturor circumstanțelor nefaste care s-au produs în țară în anul 2019 și care au influențat negativ activitatea în toate domeniile, în raionul Ștefan Vodă, în domeniul culturii au fost înregistrate realizări frumoase la nivel local, raional, chiar național și internațional.
La întrunire a asistat Vladimir Baligari, vicepreşedinte al raionului Ştefan Vodă pentru probleme sociale, care a mulțumit angajaților din acest domeniul important pentru promovarea culturii naționale, păstrarea tradițiilor poporului, educarea tinerei generații și cultivarea frumosului în viață și în artă.
Totodată, pe lângă multiplele realizări, mai sunt multe rezerve, a menționat vicepreședintele raionului. Deși nu este ușor de activat în domeniul culturii, unde condițiile de lucru lasă mult de dorit, totuși, există niște obligații de serviciu care trebuiesc respectate.
Crearea condițiilor prielnice de muncă este unul din obiectivele care stau în fața conducerii raionului, însă bugetul raional nu dispune de posibilități financiare necesare pentru reparația caselor de cultură. Astfel, este important de a atrage investiții prin diferite proiecte pentru a redresa situația, a conchis Vladimir Baligari.
Conducerea raionului și-a propus scopul de a vizita toate localitățile raionului pentru a se întâlni cu actorii sociali și a cunoaște problemele, a găsi împreună căile de soluționare a lor. Este necesar de a găsi limbaj comun cu primarii și consilierii locali, deoarece fără conlucrare carul nu se va urni din loc, a punctat Vladimir Baligari.
A fost prezent la ședință şi Vasile Gherman, fost vicepreședinte al raionului pe probleme sociale, care pe parcursul a mai patru ani a ținut mâna pe pulsul vieții culturale. El a exprimat recunoştinţă angajaţilor din sistem pentru conlucrare rodnică, pentru eforturile depuse și rezultatele obținute.
Problema majoră care există la ora actuală, consideră dumnealui, o constituie relațiile lucrătorilor din domeniul culturii cu administrația publică locală. De calitatea acestor relații depind multe lucruri importante, căci confruntarea și ostilitatea nu duc la nimic bun, a avertizat vorbitorul. Numai comunicarea corectă și înțeleaptă va aduce roade bune, imixiunea conducerii raionului fiind ca ultimul remediu, a concluzionat Vasile Gherman.
Dezbaterile pe marginea rapoartelor audiate au confirmat faptul că probleme în relații cu administrația publică locală există și ele îşi lasă amprenta negativă pe salarizarea angajaților.
După ce a intrat în vigoare nouă lege a salarizării, majoritatea lucrătorilor din cultură au fost trecuţi pe 25, 50, 75 la sută din normă, un lucru trist, salariile în domeniu și așa fiind foarte mici.
La finele ședinței de dare de seamă, au fost punctate prioritățile pe 2020 – Anul Lecturii și Anul Omagial al Satelor din raionul Ștefan Vodă.
Dionisie GRÂU