Instituțiile publice din Moldova trebuie să fie mai reziliente în fața dezinformării

Instituțiile publice din Moldova trebuie să fie mai reziliente în fața dezinformării

În perioada martie-iulie 2023, Asociația Presei Independente (API) a organizat instruiri pentru specialiștii în comunicare de la instituțiile publice din regiunile Republicii Moldova la tema comunicării pe teme de interes public pentru combaterea dezinformării. Pe toată perioada au fost instruiți circa 290 de comunicatori și alți funcționari publici din 25 de raioane ale țării, care au învățat tehnici de comunicare cu publicul și de dezmințire a informațiilor care distorsionează realitatea.

Primul modul al instruirii a vizat fenomenul dezinformării, sursele de informații, diferențele dintre media și social media, dar și exemple de prezentare eronată a realității și tehnici de verificare a imaginilor, video-urilor care au fost modificate intenționat. În al doilea modul au fost prezentate și explicate instrumente eficiente în comunicarea cu mass-media și cu cetățenii, regulile de bază în comunicarea directă și exerciții practice de consolidare a capacităților comunicatorilor.

„Comunicarea este una din cele mai importante părți din activitatea unei instituții de stat, deoarece asigură o legătură firească între cetățeni și structurile statului care realizează politicile publice și asigură serviciile pentru cetățeni. Informațiile difuzate de o instituție pot prezenta interes pentru diverse grupuri sociale, de aceea trebuie prezentate într-o manieră clară, accesibilă, profesionistă și corectă”, menționează Natalia Porubin, jurnalistă, comunicatoare, membră a Consiliului de Presă din Republica Moldova. „Instituțiile publice sunt cele la care oamenii se adresează zilnic în diferite situații – perfectare de acte, rezolvarea unor dispute, a unor probleme sociale, de sănătate, angajare la muncă, respectarea unor drepturi etc. Crizele prin care am trecut și trecem au arătat că o parte din populație este mai vulnerabilă la dezinformare. Anume aici este „punctul” în care comunicatorii din instituțiile publice pot avea un rol semnificativ, intervenind rapid cu dezmințiri atunci când e cazul, cu apeluri către comunitate și chiar cu mici campanii de informare ca răspuns la dezinformări. Asta am făcut prin instruirile noastre – am discutat cazuri de dezinformări care s-au răspândit în societate, le-am arătat participanților cum pot fi ele descoperite și gestionate și cum putem atenua efectele dezinformării asupra comunității, prin intermediul comunicării”, completează Viorica Zaharia, jurnalistă, expertă media, președinta Consiliului de Presă.

Participanții la instruiri au spus că lupta cu dezinformarea este dificilă, iar în regiuni societatea este mai puțin pregătită să facă deosebire dintre o informație reală și una distorsionată. Aceste provocări impun necesitatea unei comunicări mai eficiente, iar pentru asta responsabilii de comunicare trebuie pregătiți corespunzător. „Funcționarii publici responsabili de comunicarea instituțională trebuie să acorde o importanță majoră fluxului de informații și a surselor de informare, dar și obișnuinței persoanelor de a reacționa la prima informație apărută în spațiul public. Specialiștii în domeniu trebuie instruiți continuu ca să cunoască cum și când să ofere informații, iar cetățenii să fie capabili să le filtreze”. Lia Banari, șefa serviciului protocol și relații cu publicul, Consiliul Raional Ștefan Vodă. Instituțiile publice au de îndeplinit două misiuni importante, consideră Lilia Malencova, specialistă în relații cu mass-media, Direcția Generală Cultură UTAG (Găgăuzia): „Instituțiile trebuie nu doar să povestească despre evenimentele și activitățile pe care le desfășoară, dar și să aibă o relație strânsă cu mass-media și să reacționeze rapid atunci când sesizează în spațiul public o informație falsă care îi vizează, astfel încât să ajute cetățenii să fie informați corect”. „În secolul digitalizării, informațiile circulă cu o viteză fenomenală, însă nu tot timpul informațiile răspândite corespund adevărului. Iată de ce instituțiile publice sunt obligate să ofere informații în termen scurt, pentru a face posibilă verificarea din prima sursă. În caz contrar, există riscul ca informațiile de interes public să fie distorsionate”, este convins Dumitru Racoviță, judecător la Judecătoria Ungheni, responsabil de relațiile cu mass-media.

Cursul „Comunicare publică în cazuri de criză și pentru combaterea dezinformării” poate fi accesat, în limbile română și rusă, pe platforma de instruire online Elearning.api.md, destinată jurnaliștilor practicieni, studenților facultăților/școlilor de jurnalism, dar și comunicatorilor și funcționarilor care transmit informații de interes public, interesați să-și consolideze cunoștințele și să-și îmbunătățească abilitățile profesionale.