Administrația publicăCimişlia

Ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud s-a reunit miercuri, 23 martie 2022, în ședință ordinară. Membrii consiliului, se menționează într-un comunicat de presă, au ales o nouă conducere şi au aprobat mai multe decizii importante pentru atragerea și implementarea proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Ședința a fost declarată deliberativă, la ea fiind prezenți 26 de membri ai CRD Sud.
Având în vedere că, în conformitate cu p.14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, aprobat la 27 noiembrie 2020, președintele și vicepreședintele CRD Sud își exercită mandatul pentru un termen de un an de zile, și ținând cont de faptul că, în data de 26 ianuarie 2022, au expirat mandatele președintelui și al vicepreședintelui în exercițiu, pentru asigurarea funcționalității CRD Sud s-a purces la alegerea noii conduceri a forului regional.
Astfel, după o coordonare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a candidaturilor, cu votul majorității membrilor săi, CRD Sud l-a ales în funcția de președinte pe Mihai Olărescu (în imagine), președintele raionului Cimișlia, iar în funcția de vicepreședinte – pe Marcel Cenușa, preşedintele raionului Cahul.
În cadrul aceleiași ședințe, membrii CRD Sud au luat act de informația privind Planul anual de finanțare a proiectelor prioritare de dezvoltare regională din Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024, prezentată de Ion Pînzari, director interimar al ADR Sud.
De asemenea, membrii CRD Sud au fost informați despre Concursul de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”, lansat la 21 martie a. c. de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu agențiile de dezvoltare regională.
În această ordine de idei, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională din cadrul MIDR, a oferit mai multe detalii relevante privind modul și condițiile de participare la concurs, îndemnând autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud să depună eforturi susținute ca să acceseze aceste fonduri cu destinație specială pentru dezvoltarea durabilă a localităților și asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate.
Tot la ședința din 23 martie 2022, membrii CRD Sud au aprobat Programul Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2022-2024 și Planul anual de acțiuni privind implementarea acestui document de importanță strategică pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, documente care au fost prezentate cu lux de amănunte în cadrul forului regional de către Irina Coroian, specialistă a Secției planificare și cooperare regională din componența ADR Sud.
O altă decizie importantă, adoptată în cadrul ședinței ordinare a CRD Sud, a fost cea cu privire la aprobarea Planului de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul curent.

Ion CIUMEICĂ