CimişliaECOLOGIE

Viața după moarte – anvelope, uleiuri uzate, vehicule scoase din uz

Chiar și anvelopele au viață după moarte, dacă ajung la o fabrică de reciclare. Unii le aruncă pe unde apucă, alții le lasă pe la vulcanizare, iar cei mai responsabili le duc la reciclare. Acesta este circuitul anvelopelor uzate. La fel este situația și cu uleiurile uzate, cu vehiculele scoase din uz.

Printr-o campanie de informare desfășurată de Asociația Obștească PROSPECT din Cimilia, cu sprijinul UE, situația se poate schimba. Potrivit datelor statistice prezentate pe site-ul www.date.gov.md, în Republica Moldova, la 1 martie 2022, avem peste 1 mln. 136 de mii de mijloace de transport, inclusiv peste 720 de mii de autoturisme, iar în raioanele Cimișlia – peste 18 mii de mijloace de transport (inclusiv 10,5 mii de autoturisme), Leova – circa 14 mii de vehicule (inclusiv 8,5 mii de autoturisme) și Basarabeasca – peste 8,5 mii de mijloace de transport (inclusiv 4,7 mii de autoturisme).
Pe teritoriul acestor raioane este slabă rețeaua de colectare și reciclare a deșeurilor. La Cimișlia există doar o întreprindere – SRL Cibacom – care colectează anvelope uzate cu 1,5 lei per kg, plătiți de proprietarul automobilului.
Dumitru Cicati (în imagine), antreprenor din orașul Cimișlia, a declarat în context: „Primim anvelope uzate, dar trebuie să plătească proprietarul vehiculului pentru utilizare, 1,5 lei per kg. Primim și de la persoane fizice, și de la întreprinderi”.
Atelierele de vulcanizare întorc proprietarilor de autovehicule anvelopele uzate. Multe vehicule scoase din uz se află încă la proprietari sau sunt lăsate pe marginea străzii, în ogrăzi.
Ion Jalbă, conducător auto din Cimișlia, ne-a spus: „Am de vreo doi ani anvelopele schimbate de la autoturism. Stau acasă aruncate. Oriunde m-am adresat, nimeni nu le primește”.
În cadrul proiectului se dezbat și unele propuneri, amendamente la legislația Republicii Moldova privind gestionarea deșeurilor specifice.
Scopul pe termen mediu al proiectului este sensibilizarea populației, în special, a conducătorilor auto, reprezentanților întreprinderilor de transport, de reparații, ai tinerei generații privind modul de colectare si reciclare a pneurilor și uleiurilor uzate, a vehiculelor scoase din uz din raioanele Cimișlia, Leova, Basarabeasca, impactul lor negativ asupra sănătății și mediului ambiant.
Pentru atingerea acestui scop, se desfășoară un șir de acțiuni. Printre ele menționăm:

  • Concurs de desene, foto si video – a doua viață a anvelopelor (reciclare), impactul deșeurilor;
  • Acțiune de voluntariat privind colectarea din trei localități a anvelopelor uzate din spațiile publice;
  • Spectacol al Teatrul de Păpuși din Cimișlia, condus de Iulia Spînu: „Calea unei anvelope”, cu difuzarea și la televiziunea locală;
  • Producerea si difuzarea unei emisiuni TV de dezbateri cu invitați în studio, reprezentanți ai APL, ai Inspectoratului ecologic, ai ONG-urilor;
  • Producerea si difuzarea emisiunilor TV tematice, a spoturilor sociale, emisiunilor radio, podcasturilor, reportajelor, articolelor în ziar;

Dezbateri publice în colectivele care gestionează, colectează deșeuri specifice. Pregătirea și repartizarea pliantelor privind utilizarea deșeurilor specifice, bannerelor stradale.

Astfel, prin campania de informare, se preconizează să fie informați peste 60 de copii vizitatori, participanți la concursul de desen, foto și video, circa 300 de lucrători din domeniul transporturilor (întâlniri, pliante – privind impactul asupra mediului al uleiurilor și anvelopelor uzate, vehiculelor scoase din uz), peste 3000 de cetățeni (vizualizări ale materialelor media), circa 10.000 de spectatori care vor urmări la TV spoturi video, bannere stradale s. a.
Fiecare dintre noi se poate implica în Campania informațională desfășurată de Asociația Obștească PROSPECT în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2022, în raioanele Cimișlia, Leova, Basarabeasca cu genericul „Viața după moarte –anvelope, uleiuri uzate, vehicule scoase din uz”.

„Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Mediului din Republica Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)”.