O masă rotundă la Leova cu subiectul prevenirea și eliminarea violenței

O masă rotundă la Leova cu subiectul prevenirea și eliminarea violenței

La inițiativa Oficiului Teritorial de Informare al Parlamentului, la Consiliul Raional Leova s-a desfășurat o masă rotundă cu genericul ,,Prevenirea și eliminarea violenței în familie: mecanisme de cooperare multidisciplinară”.

Potrivit unui comunicat de presă, la eveniment au participat: deputatele Liliana Grosu și Mariana Morozova (ambele membre ale Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice); deputatul Oleg Canațui, secretar al Comisiei de control al finanțelor publice; președintele raionului Leova, Nicolae Prițcan; Mihai Timofti, consultant principal la Oficiul teritorial de informare Leova al Parlamentului; Elena Copoț, secretar al Consiliului raional; reprezentanți ai Direcției asistență socială și protecția familiei, Direcției învățământ, Inspectoratului de Poliție, Biroului de Probațiune, primari și secretari ai consiliilor locale.
În cadrul evenimentului, participanţii au discutat sub diverse aspecte fenomenul violenței în familie, axându-se în mod special pe eficienţa mecanismelor existente în ţara noastră de prevenire și combatere a acesteia. În context, s-a pus accent pe creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, pe consecințele sale, precum și pe mecanismele de protecţie a victimelor violenței.
Parlamentara Liliana Grosu le-a vorbit celor prezenți despre necesitatea conlucrării multidisciplinare a factorilor de decizie în identificarea cazurilor de violență în familie, dar și de prevenire, combatere a acestui fenomen și a oricărei forme de violență prin prisma prevederilor cadrului legal.
Iar deputații Marina Morozova și Oleg Canațui s-au oprit asupra impactului violenței în familie, au subliniat importanța eliminării acesteia prin acțiuni concrete de cooperare multidisciplinară.
Pe parcursul mesei rotunde, Mariana Șumca, angajată a Inspectoratului de Poliție Leova, Elena Savițki, primarul satului Borogani, Lilia Cozma, șefă adjunctă a Direcției asistență socială și protecția familiei Leova, au prezentat informaţii privind modalitățile de aplicare a cadrului legal în materie de violență în familie, au accentuat rolul și acțiunile managerului de caz, dificultăţile pe care le întâmpină în prezent acesta în cazurile de violență în familie.
De asemenea, s-a pus în discuție rolul poliţistului de sector, al autorităților publice locale în protecţia victimelor violenţei în familie, punctele forte, dar și problemele existente în aplicarea mecanismelor legale, impedimentele în investigarea cazurilor de violenţă în familie, dar şi lacunele din legislaţia naţională, precum și protecția mai eficientă a victimelor violenței.
Reprezentanții Direcției învățământ au elucidat munca responsabilă a cadrelor didactice din instituțiile educaționale din raion, care cultivă zilnic în rândurile copiilor valori spirituale și deprinderi de viață.
Cei prezenți au venit cu propuneri și recomandări către deputați în vederea îmbunătăţirii legislaţiei Republicii Moldova privind violența de gen și în cadrul familiei, în scopul eficientizării măsurilor de prevenire și combatere a acestui fenomen, protecției victimelor. Totodată, ei au propus și desfășurarea unor activităţi educative pentru agresori, menite să spargă stereotipurile existente în societate în abordarea cazurilor de violenţă în familie și nu numai.
În cadrul evenimentului, elevii Școlii de Arte ,,Petre și Ion Teodorovici” din orașul Leova, discipolii Centrului de Tineret, au vernisat o expoziție de desene, în care au reflectat viziunea lor asupra fenomenului violenței.

Ion CIUMEICĂ