Administrația publicăCimişlia

Un palat al justiției în orașul Cimișlia

Prin scrisoarea nr. 01/11461 din 16 octombrie 2017, primăria orașului Cimișlia și Consiliul raional au fost informați de către Ministerul Justiției despre faptul că prin Hotărârea Parlamentului nr.21 din 3 martie 2017 a fost aprobat planul de construire a clădirilor noi necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

Acest plan prevede întreprinderea unui șir de acțiuni necesare în vederea construirii clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate conform Legii nr.76 din 21 aprilie 2016, în care sunt stabilite etapele de implementare, indicatorii de rezultat și instituțiile responsabile de realizarea acestora.
În prima etapă se regăsește activitatea de identificare (în anul 2017!) a terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Cimișlia.
Amplasarea clădirii acestei instanțe pe teritoriul orașului trebuie efectuată în corespundere cu Planul general al orașului și cu documentele normative teritoriale adoptate pentru raionul Cimișlia.
Dimensiunile lotului pentru clădirea Judecătoriei se determină reieșindu-se din particularitățile construcțiilor din împrejurime ale localității, unde se presupune amplasarea clădirii Judecătoriei, ținând cont de zonarea lotului și specificul de construcție a fiecărei zone, de aisgurarea deservirii tehnice a clădirii pe perimetrul său, de asigurarea accesului mașinilor de stingere a incendiilor etc.
Aria construită, se menționează în scrisoarea Ministerului Justiției, trebuie să constituuie, de regulă, nu mai puțin de 25 de procente din aria lotului. De asemenea, se recomandă ca dimensiunile terenului să fie în corespundere cu normativele în vigoare în limitele 0,15-0,4 ha (în conformitate cu prevederile standardului CP C.01.04-2007 “Clădiri ale judecătoriilor raionale (orășenești)”.
Planul general al lotului trebuie să includă în sine, în afara zonei principale, încă două zone funcționale: comună și de serviciu.
Zona comună trebuie să adere la intrarea principală în clădirea Judecătoriei. La sistematizarea ei trebuie prevăzute aderarea la strada orășenească (magistrală), la trecerea auto, să aibă legătură comună cu opriri ale transportului public, cu parcările pentru transportul personal al colaboratorlor și vizitatorilor, căi de acces pentru persoanele cu dizabilități/necesități speciale, care se deplasează în fotolii cu rotile.

Zona de serviciu (curtea internă) trebuie alăturată unei intrări speciale în clădirea Judecătoriei pentru persoanele inculpate, trebuie să aibă o intrare auto controlabilă pentru transportul special, va exclude accesul persoanelor străine pe teritoriul curții de serviciu, precum și urmărirea din stradă a evenimentelor din curte. În zona de serviciu trebuie prevăzut loc pentru garaje ale automobilele de serviciu și un sector pentgru instalarea colectoarelor de gunoi.
După reorganizarea instanțelor din 2016, Judecătoria Cimișlia încorporează circa 10 judecători.
Prin urmare, pentru a se conforma cu standardele funcționale existente pentru instanțele judecătorești din Moldova și cu reglementările în domeniul construcției clădirilor publice, dar și pentru a permite activitatea a 10 judecători pentru raioanele Leova, Cimișlia și Basarabasca, pentru Judecătoria Cimișlia este recomandată construirea unei clădiri noi cu 5 etaje și subsol, cu suprafața fiecărui etaj de circa 755 metri pătrați, suprafața totală fiind de circa 3776 metri pătrați.
Selectarea lotului pentru construcția unei noi instanțe judecătorești este una din cele mai importante decizii care poate influența impactul său în regiune.
În acest context, aleșii locali ai orașului Cimișlia au nobila misiune de a aloca în mod prioritar un teren destinat construcției clădirii instanței judecătorești regionale Cimișlia. Această decizie, după adoptarea ei la ședința ordinară a Consiliului orășenesc, urmează a fi transmisă Ministerului Justiției pentru a demara implementarea proiectului dat, care este finanțat cu circa 4 milioane de euro de către Banca Mondială și care trebuie realizat până în anul 2027.
Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Cimișlia va crea o serie de avantaje pentru populația acestui raion:
a) Va servi ca punct forte în cazul demarării reformei teritorial-administrative;
b) Va crea noi locuri de muncă;
c) Va scuti deplasarea cetățenilor la instanțele de judecată din alte orașe ale țării;
d) Va contribui la acumularea de noi venituri în bugetul orașului Cimișlia;
e) Se vor elibera două clădiri administartive (a Judecătoriei și a Procuraturii raionale), care pe viitor pot deveni proprietăți urbane pentru a fi utilizate în diferite scopuri;
f) Se va îmbunătăți aspectul vizual al centrului localității.
Adminsitrația raionului Cimișlia și majoritatea membrilor Consiliului orășenesc (12 din cei 23 de consilieri aleși) au organizat consultări publice cu participarea a peste 220 de cetățeni, elaborând după aceasta un proiect de decizie care prevede transmiterea din proprietatea orașului Cimișlia în proprietattea statului a terenului cu numărul cadastral 2901304015, cu suprafața de 0,252 ha, situat în orașul Cimișlia, stradela Livezilor, fără număr, pentru construcția noii clădiri a Judecătoriei Cimișlia.
Autorii acestei inițiative speră foarte mult că ea va fi realizată cu succes și orașul Cimișlia va avea un frumos Palat al Justiției.

Octavian POPESCU