Administrația publicăCimişlia

Cu ajutorul Uniunii Europene, primăria Cimișlia modernizează managemenul deșeurilor menajere solide

Începând cu 1 ianurie 2021, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca din compenența primăriei orașului Cimișlia au fost incluse într-un sistem unic de colectare a deșeurilor.

Acest lucru a devenit posibil datorită implementării de către Asociația Obștească (AO) “Agenția de Democrație Locală din Moldova” a proiectului “Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și prin contribuția bănească a primăriei locale.
Atunci când s-a purces la elaborarea proiectului în cauză, inițiatorii lui și-au propus drept scop îmbunătățirea calității managementului deșeurilor menajere solide din primăria Cimișlia prin implicarea mai largă a cetățenilor în elaborarea și implementarea politicilor din domeniul respectiv.
Pentru atingerea scopului propus au fost stabilite câteva obiective, menționează Nicolae HRISTOV, managerul proiectului:

Elaborarea recomandărilor pentru administrația publică locală privind stabilirea modului de contractare a serviciilor și a tarifului pentru colectarea și evacuarea deșeurilor menajere;

Includerea satelor limitrofe din componența primăriei Cimișlia – satele Bogdanovca Nouă – 800 de oameni, Bogdanovca Veche — 2100 de locatari și Dimitrovca — 700 de bărbați și femei) în sistemul centralizat de acumulare a gunoiului a orașului Cimișlia.

Achiziționarea a peste 100 de eurocontainere (cu capacitatea generală de 110 metri cubi) pentru colectarea deșeurilor la platformele sectoriale (colective), inclusiv 20 de asemenea tomberoane pentru localitățile rurale din cadrul primăriei Cimișlia: Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca;

Creșterea gradului de conștientizare a populației, inclusiv a elevilor din comunitățile respective, privind impactul ecologic al managementului deșeurilor menajere solide.

Acum, când până la finalul realizării proiectului nominalizat mai sus au rămas nici trei luni de zile, putem afirma că implementarea lui decurge cu succes.
Astfel, până în prezent au fost desfășurate șapte întâlniri cu beneficiari ai Întreprinderii Municipale “Servicii Publice” Cimișlia din diverse cartiere ale orașului și din cele trei sate, la care s-au pus în discuție problemele existente și s-au făcut propuneri de îmbunătățire a procesului de colectare și evacuare a deșeurilor menajere solide. Pe parcursul primăverii curente urmează să mai fie organizate încă trei asemenea întruniri. Potrivit primarului de Cimișlia Sergiu Andronachi, acest proiect, în comun cu cetățenii orașului, a permis modernizarea esențială a managmentul deșeurilor solide în urbă- colectare în eurocontainere, evacuare cu autospeciala, sporirea numărului de beneficiari ai serviciului de salubrizare.
La 23 decembrie 2020, Consiliul Orășenesc Cimișlia a adoptat decizia de extindere, cu începere de la 1 ianurie anul curent, a sistemului urbanistic de acumulare a gunoiului și asupra localităților Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în aceleași condiții ca și la oraș, cu stabilirea taxei unice de salubrizare egală cu 11 lei pe lună pentru fiecare persoană.
Hotârârea în cauză a autorităților publice locale s-a dovedit a fi pe placul populației. Vasile Gherciuc de la Bogdanovca Nouă, Vera Meico de la Bogdanovca Veche și alți consăteni de-ai lor au salutat această inițiativă și și-au exprimat speranța că de acum înainte deșeurile de prin curțile oamenilor nu vor mai fi aruncate la voia întâmplării pe terenurile din apropierea satelor.
Tot la sfărșitul anului precedent în primărie au ajuns cele 100 de eurocontainere, procurate în cadrul proiectului “Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”. Achiziționarea lor s-a făcut din mijloacele financiare acordate de Uniunea Europeană (276 mii de lei sau 75 la sută din costul total) și prin contribuția primariei Cimislia (92 mii de lei, ceea ce alcătuieșete 25 de procente).
Majoritatea tomberoanelor — 80 la număr — au fost repartizate instituțiilor publice, grădinițelor de copii, liceelor și gimnaziului, întreprinderilor comerciale, agenților economici din orașul Cimișlia, iar restul 20 — celor trei comunități sătești.
Beneficiarii sunt multumiți de eurocontainere. Mihail Cibotaru, Anastasia Garaba, Pavel Cornescu și alți locuitori ai orașului Cimișlia ni s-au destăinuit că pubelele vechi erau din metal, trebuiau golite în mod manual, fiecare având un volum de 0,7 metri cubi. Pe când acestea-s noi, cu o capacitate unică de 1,1 metri cubi, se descărca cu autospeciala. Plata pentru folosirea lor și evacuarea deșeurilor se face în mod diferențiat pentru agenții comerciali și pentru instituțiile publice, în dependență de suprafața ocupată.
Abilitarea cetățenilor, educația ecologică a tinerei generații, implicarea populației în luarea deciziilor privind gestionarea eficientă a deșeurilor- este o componentă esențială a proiectului. Emisiuni si reportaje TV, Vox Populi (sondaje cu cetățenii), articole în presa locală, concursuri de desen, fotografie și video cu tinerii din localitate- sunt doar cîteva acțiuni de vizibilitate și promovare a proiectului.
Pe viitor, se planifică de a organiza colectarea separată a deșeurilor — aparte sticla, masa plastică, hârtia. În acest scop, până la sfârșitul lunii mai 2021, urmează să mai fie procurate containere din plasă metalică.

Ion CIUMEICĂ