CahulSocial

Proiect transfrontalier promițător

Zilele trecute, la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, a avut loc întâlnirea comună a partenerilor implicați în implementarea proiectului 2soft/4.1/104 „Proactive health without borders”, care a avut drept scop prezentarea oficială a 15 defibrilatoare instalate în blocurile de studii și căminele studențești ale instituției.

Universitatea cahuleană a fost reprezentată de rectorul Sergiu Cornea, prorectorul Ion Ghelețchi, coordonator instituțional proiect, și 10 membri ai grupului-țintă selectați din cadrul Universității.Delegația Universității „Dunărea de Jos” din Galați, liderul de proiect, a fost condusă de rectorul Lucian Puiu Georgescu și membrii: prorectorul Silvius Stanciu, managerul proiectului, prorectorul Dragos Opreanu, expert proiect Prosana, prorectorul Alexandru Nechifor, medic, Andrei Mihăilescu, serviciul relații internaționale și interinstituționale, dna conf. Gina Necula și dna lector Delia Oprea, decanul, respectiv prodecanul Facultății Transfrontaliere.
Evenimentul s-a bucurat de prezența dnei Anca Corfu, gerant-interimar al Consulatului General al României la Cahul, a dlui Nicolae Dandiș, Primarul orașului Cahul.
Obiectivul general al Programului operațional comun România – Republica Moldova prevede: îmbunătățirea calității vieții oamenilor din zona proiectului prin investiții comune în sănătate, asigurând în același timp siguranța și securitatea cetățenilor din cele două județe – județul Galați și raionul Cahul.Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de sănătate a 630 de studenți și angajați ai celor 2 instituții publice partenere prin activități de instruire, conștientizare și dotare pentru prim ajutor în cele 14 luni de implementare a proiectului. Astfel, în cadrul Proiectului au fost procurate 80 truse de prim ajutor care conțin defibrilatoare instalate în clădirile care deservesc activitățile didactice și campusurile studențești din cele 2 instituții publice cu scopul de a acorda urgență până la sosirea echipelor specializate de intervenție. Proiectul a demarat la 1 aprilie 2020, urmând să fie finalizat la 1 iunie 2021. Bugetul lui e de 220 000 euro (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – 181 908 euro și Universitatea „B.P. Hașdeu” din Cahul – 38 092 euro).
În calitate de instrumente pentru cei 30 de formatori și cele 600 de persoane instruite, 80 de truse de prim ajutor în cazuri de risc vital vor fi instalate în cele 38 de clădiri ale celor 2 instituții partenere care conțin un defibrilator și un kit de prim ajutor. Acestea vor fi distribuite și instalate în locuri accesibile celor care au fost instruiți să le utilizeze, precum și publicului larg, deoarece atât în Galați, cât și în Cahul, majoritatea evenimentelor publice au loc în aceste clădiri (târguri de locuri de muncă, concerte, expoziții, evenimente culturale-spectacole naționale și internaționale, târguri și expoziții, conferințe și colocvii științifice etc.).Aceste resurse logistice vor fi, de asemenea, promovate în mod adecvat în rândul beneficiarilor finali, astfel încât să se cunoască informații despre existența atât a resurselor logistice pentru prim ajutor, cât și a resurselor umane instruite pentru a le oferi eficiența maximă. Pentru a promova rezultatele proiectului, au fost alese canalele de comunicare instalate pe telefoanele mobile (o aplicație pe telefoanele mobile în care vor fi evidențiate toate serviciile și resursele create în cadrul proiectului și disponibilitatea acestora în timp real). Grupul țintă – 600 de persoane – este constituit din cadre didactice și studenți, din care 200 de persoane din orașul Cahul, raionul Cahul și 400 de persoane din orașul Galați, județul Galați(personal permanent sau studenți ai instituțiilor partenere ale proiectului).
Participanții la campania de sensibilizare și informare, organizată în cadrul proiectului, vor fi selectați de către membrii rețelei formatorilor (20 de persoane selectate de fiecare dintre cei 30 de formatori). Se va ține cont de faptul că va exista o distribuție echilibrată a persoanelor care sunt informate și instruite în domeniul primului ajutor, astfel încât în fiecare dintre cele 35 de aripi existente ale Universității Dunărea de Jos și cele 4 clădiri existente ale Universității de Stat Cahul, indiferent dacă este vorba despre o clădire didactică sau rezidențială sau accesorie. Prioritatea de a fi incluși în rândul membrilor grupului țintă va fi acordată persoanelor responsabile de o astfel de clădire, fie că sunt lideri ai organizațiilor studențești, coordonatori ai activităților didactice informale existente, membri ai personalului cu rolul definit de regulamentul intern ale celor doi instituții în implementarea și monitorizarea protecției muncii.
Strategia de intervenție a proiectului se bazează pe o viziune comună privind dezvoltarea zonei proiectului – județul Galați și raionul Cahul și o viziune de dezvoltare comună pentru perioada de implementare în sectorul serviciilor de sănătate. Abordarea strategică propusă a proiectului se concentrează pe aspecte specifice ale obiectivelor comune relevante pentru cooperarea transfrontalieră.
Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al Programului operațional comun România-Republica Moldova, care este îmbunătățirea calității vieții oamenilor din zona proiectului prin investiții comune în sănătate, asigurând în același timp siguranța și securitatea cetățenilor din cele două unități teritorial-administrative – județul Galați și raionul Cahul.

Ion Ghelețchi,
prorector pentru activitatea științifică și extracurriculară
Elena Mandaji,
specialistă în relații externe, responsabilă de grupul-țintă al proiectului,
Universitatea de Stat din Cahul