LeovaSocial

Servicii inedite pentru persoane cu dizabilități din raionul Leova

68 copii cu dizabilități accentuate și severe din 18 comunități ale raionului Leova au beneficiat de servicii de calitate – asistență și suport la domiciliu, în baza nevoilor identificate, iar părinții acestora au beneficiat de consiliere în vederea îmbunătățirii relațiilor părinte-copil.

Acești copii și părinți au fost asistați de specialiștii din Echipa mobilă Leova pe parcursul ultimilor doi ani. Serviciul Social Specializat Echipa Mobilă Leova a fost dezvoltat prin proiectul „ReCrearea Serviciului Social Specializat Echipa Mobilă Leova” implementat de Asociația „Armonie Plus”, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Direcția asistență socială și protecția familiei Leova din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

Ce este Echipa Mobilă?
Echipa Mobilă este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilități accentuate și severe, care oferă asistență socială și suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, precum și consiliere și suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creșterii independenței și integrării lui sociale.
Relansarea Serviciului Social Specializat „Echipa Mobilă” în raionul Leova a fost posibilă grație Acordului de parteneriat semnat între Consiliul Raional Leova, Direcția asistență socială și protecția familiei Leova și Asociația pentru Asistență și Dezvoltare „Armonie Plus” în anul 2019. Prin intermediul acestui acord, partenerii au stabilit câteva obiective comune: contribuirea la incluziunea socială și la prevenirea instituționalizării copiilor cu dizabilități severe și accentuate din raionul Leova prin relansarea serviciului social specializat „Echipa Mobilă” și conștientizarea publicului privind drepturile copiilor cu dizabilități.

Beneficiari ai serviciului Echipa Mobilă
De serviciile Echipei mobile beneficiază copii cu dizabilități severe și accentuate din raionul Leova, în special, din zonele rurale mai îndepărtate. Astfel, 68 de copii cu dizabilități severe și accentuate din raionul Leova au fost asistați prin intermediul serviciilor prestate de membrii Echipei Mobile.

Servicii prestate de Echipa Mobilă
Echipa mobilă prestează servicii de asistență socială și psihologică; informare cu privire la drepturile și serviciile sociale disponibile; servicii de reabilitare/recuperare (kinetoterapie) și de terapie ocupațională; consultanță privind dezvoltarea persoanelor cu dizabilități în vederea traiului independent în comunitate; consiliere în scopul îmbunătăţirii relațiilor părinte–copil și al menținerii copiilor în familia biologică; medierea relațiilor dintre persoanele cu dizabilități, familiile acestora și prestatorii de servicii; alte servicii în funcție de necesitățile beneficiarilor.
Sergiu Postică, șeful Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei, a declarat că „Serviciul social Echipa Mobilă are un impact pozitiv asupra persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora și contribuie la sporirea gradului de conștientizare a societății cu privire la necesitatea protecției persoanelor cu dizabilități. Acest serviciu este foarte necesar, în special, persoanelor care locuiesc în localităţi în care nu există servicii specializate şi care se află la distanţă mare de centrele de recuperare”.
În prezent, Echipa Mobilă se mândrește că a contribuit la îmbunătățirea accesului la servicii pentru copiii cu dizabilităţi severe și accentuate din mediul rural, la formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copiii cu dizabilități și sporirea gradului de independență, precum și la schimbarea concepțiilor de viață ale părinţilor cu copii cu dizabilităţi și motivarea acestora de a participa activ la procesul de reabilitare, socializare, educație şi îngrijire a copilului.
„Serviciile prestate de Echipa Mobilă sunt individualizate şi adaptate în funcţie de nevoile identificate. Astfel, persoanele cu dizabilităţi din raionul Leova beneficiază de asistenţă socială, servicii de reabilitare și recuperare (kinetoterapie, asistenţă psihologică), dezvoltarea abilităţilor lor pentru o viaţă independentă în comunitate etc.”, menționează Adriana Guiban, președinta Asociației „Armonie Plus”.


„Apreciem faptul că a fost relansată activitatea Echipei Mobile, având în vedere lipsa specialiștilor pentru recuperarea, reabilitarea și integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitățile rurale, serviciile mobile care să ajungă la beneficiari devenind esențiale”, a subliniat Mariana Macovei, mama unei tinere cu dizabilități, locuitoare a orașului Iargara, raionul Leova.
Pentru a pune în discuție diverse aspecte ce țin de incluziunea persoanelor cu dizabilități, Asociația „Armonie Plus” și Direcția asistență socială și protecția familiei Leova au constituit Clubul „Calea spre Sine”, oferind persoanelor cu dizabilități, dar și tuturor celor interesați, posibilitatea de a discuta și învăța împreună mai multe despre drepturi și aplicarea practică a acestora. Acest club reprezintă o oportunitate de petrecere a timpului liber pentru cei care – dintr-un motiv sau altul – își petrec cea mai mare parte a vieții între patru pereți, fără posibilități de socializare. În cadrul întâlnirilor, care au loc lunar, sunt organizate ateliere creativ-ocupaționale și participanții au posibilitatea să-și dezvolte abilitățile civice și de comunicare.
În cadrul proiectului au fost organizate și activități axate pe dezvoltarea abilităților parentale pentru 39 de părinți/îngrijitori ai copiilor cu dizabilități medii din raionul Leova. Astfel, aceștia sunt mai pregătiți să depășească stereotipurile, prejudecățile și discriminarea, cunosc particularitățile de vârstă ale copiilor, care sunt necesitățile, emoțiile și comportamentul copiilor. Ei sunt mai dispuși să adopte strategii de disciplinare pozitivă, comunică mai eficient cu copiii lor, știu cum să-și gestioneze emoțiile și să soluționeze conflictele.
Totodată, 50 de copii cu dizabilități medii din raionul Leova au participat la cursul „Dezvoltare personală”, în cadrul căruia aceștia au învățat să comunicare și să relaționeze, să gestioneze informațiile și învățarea, să se autocunoască și să aibă un nivel ridicat de autoapreciere.
Peste 3000 de persoane au fost informate cu privire la drepturile copiilor/persoanelor cu dizabilități, în cadrul campaniei de informare, sensibilizare și conștientizare, organizată în parteneriat cu instituțiile de învățământ din raionul Leova, Centrul de Tineret Leova, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Orhideea”, Asociația Obștească „Egalitate”, Serviciul de Asistență Psihopedagogică Leova, Asociația Obștească „Forța Susținerii”, Școala de arte „Petre și Ion Aldea Teodorovici”. În cadrul campaniei, accentele au fost puse pe promovarea drepturilor, egalitate și nediscriminare, accesibilitate, participare la viața publică, toleranță și respectarea demnității tuturor persoanelor.
Pentru perioada următoare ne propunem ca Echipa Mobilă să presteze servicii pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate de orice vârstă, să continuăm colaborarea cu agenții economici și diferite organizații pentru colectare de produse pentru cei mai nevoiași, precum și identificarea de noi oportunități pentru integrarea persoanelor cu dizabilități.