Administrația publicăCimişlia

La Cimișlia se dorește modernizarea managementului deșeurilor solide

Săptămâna trecută, a avut loc cea de-a șasea întâlnire cu locuitorii orașului Cimișlia din cadrul proiectului privind modernizarea managementului deșeurilor solide nu numai în această urbe, ci și în satele Dimitrovca, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche, care intră în componența primăriei respective. De astă dată, la întrunire a fost invitată populația din sectorul Malina al orașului, la ea fiind prezent și primarul de Cimișlia, Sergiu Andronachi.

Ca și la celelalte întrevederi care s-au desfășurat în trei cartiere ale orașului Cimișlia, dar și în satele Bogdanovca Nouă și Bogdanovca Veche, participanții au discutat despre faptul dacă sunt mulțumiți de activitatea Întreprinderii Municipale „Servicii Publice” din localitate, despre posibilitatea colectării separate a deșeurilor, despre taxa de salubrizare, despre asigurarea cetățenilor cu pubele, despre modul de îmbunătățire a serviciilor în cauză.
Mai mulți vorbitori, printre care Mihail Cibotaru, Pavel Cornescu, Anastasia Garaba și alții, și-au exprimat disponibilitatea de a colecta deșeurile în mod separat. În același timp, ei au atras atenția asupra faptului că actualmente deșeurile se colectează în vrac, cu excepția plasticului, pentru care sunt rezervate tomberoane din plasă metalică, însă acestea sunt instalate numai la platformele colective.
Dar ce ne facem cu gospodăriile individuale? – au întrebat mai mulți oameni. Loredana Cojocaru și Andrei Volcovschi, bunăoară, au pledat pentru ca fiecare casă să dispună de pubele, în care locuitorii să depoziteze deșeurile în mod separat. Populația, în acest caz, este gata să achite costurile tomberoanelor.
Unii participanți la întâlnire (Andrei Cernei, spre exemplu) s-au pronunțat pentru reciclarea deșeurilor. Mai mult ca atât, Petru Cojocaru, susținut și de alți locuitori ai cartierului Malina din orașul Cimișlia, a propus ca în localitate să fie deschisă o fabrică de prelucrare a deșeurilor.


Cu lumea a fost de acord Nicolae Hristov, directorul proiectului în cauză, care a menționat că înființarea unei astfel de uzine va contribui la obținerea mai multor beneficii, cum ar fi crearea locurilor de muncă, transferuri suplimentare la bugetul local etc. „Noi vom insista ca acest lucru să se întâmple la Cimișlia”, a declarat Nicolae Hrstov.
Proiectul „Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, în satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca” a fost câștigat de către Agenția pentru Democrație Locală cu sediul în orașul Cimișlia. Acesta este implementat prin contribuția bănească a Uniunii Europene (în proporție de 75%) și a primăriei locale (25 la sută).
Finanțarea europeană se face în baza Programului de granturi locale lansat în Cadrul Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova în perioada anilor 2017-2020 în temeiul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.
Partener local al proiectului este Asociația Presei Independente, care asigură creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor.
De asemenea, partener al proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.

Ion CIUMEICĂ