Cimişlia

O sută de containere pentru depozitarea deșeurilor achiziționate din fonduri europene (video)

Agenția pentru Democrație Locală din Moldova (ALDA) în parteneriat cu primăria orașului Cimișlia au inițiat un proiect de achiziție a 100 de containere de 1100 litri  pentru depozitarea deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia și satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Containerele urmează a fi folosite pentru colectarea deșeurilor de la agenții economici, instituțiile publice și blocuri locative. Costul total al proiectului este de 370.000 lei, dintre care 92.500 lei vor fi acoperite de bugetul local al orașului Cimișlia și 277.500 lei din fonduri europene.

Potrivit directorului executiv ALDA, Nicolae Hristov, proiectul prevede și activități de conștientizare și sensibilizare a populației referitor la necesitatea colectării selective a deșeurilor, pentru a implica cetățenii mai activ în eficientizarea sistemului de management.

https://www.facebook.com/sud.moldova/videos/348527326295229/?extid=rpTHjxJnrkHZGnzc

În cadrul unei întruniri au avut loc consultări cu locuitorii orașului Cimișlia cu scopul de a identifica problemele ce țin de managementul deșeurilor. Câțiva din ei s-au plâns că nu li se evacuează deșeurile, chiar dacă plătesc plata lunară pentru serviciile de salubrizare. Adelina Cazac, manager-șef interimar Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”, spune că acest lucru se întâmplă din cauza că tehnica pe care o are în dotare întreprinderea este foarte veche și angajații sunt nevoiți să colecteze deșeurile manual în tractoare. De menționat faptul că în prezent se desfășoară o campanie de colectare de fonduri pentru achiziționarea unei autospeciale de evacuare a deșeurilor pentru Întreprinderea Municipală „Servicii Publice Cimișlia”. Autospeciala cu o capacitate de încărcare de 9 metri cubi urmează a fi procurată până la sfârșitul acestui an.

Nicolae Hristov spune că recomandările și doleanțele locuitorilor vor fi înaintate Consiliului Orășenesc și  Întreprinderii Municipale pentru a îmbunătăți sistemul de management al deșeurilor.

AO „Agenția de Democrație Locală din Moldova” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Constantin CELAC