LeovaSocial

Bucurii pentru copiii de la Centrul de plasament din Cupcui, raionul Leova

În ajun de 1 septembrie, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Vadim Curmei, însoțit de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tatiana Nistorică, au fost în vizită la Centrul de plasament pentru copiii din localitatea Cupcui, raionul Leova, pentru a-i felicita cu ocazia noului an școlar.

Copiii educați și fericiți sunt baza unei societăți prospere, iar viitorul lor depinde astăzi de noi, se menționează într-un comunicat de presă.
Din aceste considerente, în ajunul anului școlar, reprezentanții AIPA au inițiat un nou act de caritate, pentru a aduce zâmbete și bucurie acestor copii lipsiți de dragoste și cămin familial din instituția sus-menționată. Emoţionaţi, dar şi foarte modeşti, copiii au mărturisit că cel mai mult s-au bucurat de faptul că cineva se gândește mereu la ei.
Din donațiile colectate au fost procurate bunuri de strictă necesitate, care să asigure funcționarea normală a activității centrului. De asemenea, cu ajutorul producătorilor agricoli cu suflet mare, AIPA a avut posibilitatea să îndestuleze instituția cu fructe și legume pentru sezonul rece al anului.
În acest context, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură aduce sincere mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea actului de caritate, producătorilor agricoli, dar și Întreprinderii cu Capital Străin „Lapmol”, Societății cu Răspundere Limitată „Carmez Processing”, Fundației creștine de ajutoare „Moldo-Olandeză”, care au binevoit să doneze copiilor produse alimentare, dar și alte bunuri necesare pentru a le face viața mai frumoasă odată cu începerea noului an de studii.

Ion CIUMEICĂ