Administrația publicăCimişlia

Activități ale Consiliului Raional Cimișlia

Convocarea unei ședințe extraordinare
Marți, 16 iunie curent, în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.58-d din 12 iunie 2020 ,,Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară”, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia. La ședință au fost prezenți 31 din cei 33 de consilieri raionali validați. Ședința a fost prezidată de către Victoria Cîrlan, consilier raional din partea Partidului Politic ,,Șor”.
Conform ordinii de zi, au fost examinate și adoptate de către consiliu decizii pe marginea următoarelor patru chestiuni:
,,Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020”; ,,Cu privire la primirea în proprietate a bunurilor”; ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.01/15 din 06.03.2020 privind acordarea permisiunii pentru darea în locațiune a unor spații de către IMSP Spitalul Raional Cimișlia”; ,,Cu privire la transmiterea bunurilor materiale”.
Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștința opiniei publice fiind postate pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md și pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md în termenul stabilit de legislație.

Lucrările de reparație a drumurilor locale continuă
Direcția Dezvoltare Teritorială a Consiliului Raional Cimișlia, în comun cu alte servicii, au întreprins măsuri de evaluare și stabilire a volumelor de lucrări necesare de executat la drumuri.
Astfel, au fost încheiate contracte de îndeplinire a lucrărilor pe 11 drumuri locale, obiectivele fiind transmise antreprenorilor care au câștigat licitația, pe unele dintre ele efectuându-se deja lucrările.
Astfel, sunt finalizate lucrările de reparație pe sectorul de drum de acces spre satul Ivanovca Nouă, antreprenor – Societatea cu Răspundere Limitată „Autoring”.
Se efectuează lucrări pe drumurile spre localitățile Ialpug și Prisaca, antreprenor – Societatea cu Răspundere Limitată „Autodacov”.
Societatea pe Acțiuni „Drumuri Cimișlia” execută lucrări pe două sectoare de drumuri: între comuna Gradiște și satul Coștangalia.
În timpul apropiat, vor demara lucrările de reparație și la alte drumuri de interes local.