Social

Pericolul „ascuns” al ambroziei

În această perioadă este necesar să conștientizăm cu toții importanța unei atitudini responsabile în vederea diminuării pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisiifolia, problemă frecvent abordată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), dat fiind faptul că Ambrozia (numită și floarea pustiei) este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, extrem de adaptabilă chiar și în condiții de secetă și arșiță, ceea ce a determinat ca în ultimii ani secetoși să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale considerabile.

Impactul negativ major al buruienii se răsfrânge asupra sănătății umane, polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, astm, leziuni urticariene de contact) la sfârşitul verii – începutul toamnei, fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului bronşic. Totodată, prezența buruienii în culturile agricole cauzează pierderi semnificative de recoltă.
La momentul actual, raionul Cantemir exportă masiv în multe țări cereale, iar depistarea semințelor de ambrozie în loturile destinate exportului împiedică vânzarea peste hotare. În context, Subdiviziunea Teritorială Siguranța Alimentelor (STSA) Cantemir (cu raza de acoperire Leova) atenționează că Ambrozia crește spontan, pe terenurile lăsate în paragină, în special, de-a lungul căilor ferate, pe marginea apelor curgătoare, la marginea pădurilor, dar și pe terenurile lipsite de vegetație sau în grădini, parcuri sau terenuri neîngrijite.
Florile de ambrozie sunt purtătoare de polen și formează inflorescențe ce se situează în vârful ramurilor, cu o formă alungită și compactă, asemenea unui spic. Polenizarea se realizează cu ajutorul vântului și prin răspândirea grăuncioarelor de polen. O singură plantă de ambrozie poate elibera în atmosferă până la câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, ce îți pot păstra calitățile germinative până la 40 de ani (!). Iată de ce ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv, până la data de 30 iunie a fiecărui an! În cazul reapariției focarelor de infestare, se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.
Odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia, pentru suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei, sunt necesare următoarele măsuri de combatere: stârpirea, prin smulgere, a plantei sau tăierea repetată, care se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului; eradicarea prin lucrări agricole: săpat – prașa manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile frecvente sunt foarte eficiente; erbicidarea, în primul stadiu de dezvoltare a plantei (până la înflorire), cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
Ținând cont de importanța întreprinderii măsurilor de combatere a buruienii periculoase, la nivel național a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024. Atenţionăm că, conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit.a) şi b) a Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantațiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariției şi desemnării organismelor dăunătoare. Totodată, conform art. 189 alin. 2 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancționează cu amendă de la trei la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Și în anul curent, STSA a expediat înștiințări UTA/agenților economici vizând prevenirea invaziei Ambroziei, distrugerea acesteia acolo unde este depistată, precum se procedează, conform indicațiilor, în primăriile Stoianovca, Cantemir ș.a.

Sergiu SECRIERU, șeful STSA Cantemir