Carabetovca, vatra horelor străbune

Carabetovca, vatra horelor străbune

O mare sărbătoare folclorică s-a produs, duminica trecută, în satul Carabetovca din raionul Basarabeasca. Aceasta a fost prilejuită de împlinirea a 40 de ani de activitate a Ansamblului de dansuri populare cu titlul model „Mărunțica” din localitate.

Fondator și conducător al acestui colectiv de la înființarea lui și până în prezent este neobositul Ion Răcilă, care, invitat de către moderatori în scena Casei de cultură arhiplină de spectatori, s-a destăinuit că a avut și are o dragoste aparte față de creația populară.

Repertoriul Ansamblului „Mărunțica” cuprinde dansuri montate de către regretatul coregraf Ion Bazatin, fost conducător al colectivului „Hora”, din care a făcut parte și studentul de cândva Ion Răcilă, dar și alte dansuri ce țin de folclorul autentic al satului Carabetovca, al regiunii de Sud în ansamblu.
Purtând în suflet dragostea și devotamentul pentru creația populară, acest talentat artist este mereu în căutarea formelor noi de interpretare a dansurilor, participând activ la viața culturală a satului, a raionului, a altor localități din Republica Moldova și de peste hotarele ei.
Pare neverosimil, dar în condițiile când la baștina lui Ion Răcilă acum trăiesc circa 1000 de oameni, aici există cinci colective de dansuri populare cu un efectiv de aproape 100 de persoane, cu vârstele cuprinse între 7 și 74 de ani.
Spectacolul a început cu dansul „Joc mare”, după care au urmat mai multe numere artistice, prezentate atât de către gazde, cât și de numeroșii lor oaspeți.
Astfel, în fața celor prezenți au evoluat două colective de la Centrul raional de Creație al Copiilor din orașul Basarabeasca – Ansamblul de dansuri populare „Luceafărul” și grupul de copii, colectivele fiind pregătite de către feciorul lui Ion Răcilă, Marian, și soția acestuia, Ecaterina.
Tânăra generație de dansatori a fost schimbată în scenă de Ansamblul de dansuri populare cu titlul model „Hora” din municipiul Chișinău, vârsta membrilor căruia este cuprinsă între 65 și 75 de ani, dar care au jucat cu multă pasiune și energie.
Surpriza evenimentului cultural de la Carabetovca l-a constituit interpretarea comună, de către localnici și de către oaspeții din capitala țării, a dansului „Doiul și șapte pași”, sfârșitul acestuia obținând un potop îndelungat de aplauze.
„Sârba”, „Brâul de sărbătoare”, „M-o trimis mama la joc” și „Suită bulgărească” – cu aceste dansuri s-au prezentat în fața pasionaților de frumos membrii Colectivul artistic cu titlul model „Mocăncuța” din satul Cociulia, raionul Cantemir, bucurându-se și ei de o înaltă apreciere din partea publicului.


Un cuvânt aparte se cere spus despre un alt participant la festivitatea de la Carabetovca – Ansamlul de dansuri populare „Mărțișor” din localitatea Novosiolovca (Satul Nou) din raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina. Acum 22 de ani, acolo a luat naștere acest colectiv, creat și condus, o bună bucată de vreme, de regretatul coregraf Nicolae Plăcintă, fost și el dansator în Ansamblul „Hora”. Evident că repertoriul formației din Ucraina conține dansuri montate de Ion Bazatin, dar și dansuri de la Slobozia Mare, locul de baștină al lui Nicolae Plăcintă, precum și alte dansuri, care au fost demonstrate spectatorilor.
O altă surpriză a evenimentului a fost interpretarea de către două colective (ansamblurile de dansuri de la Carabetovca și de la Novosiolovca) a renumitul dans „Ciuleandra”, care a pornit ca o horă, lent și cumpătat, după care a trecut la un ritm accelerat progresiv, transformându-se, la final, într-un vârtej însoțit de chiote și culegând, din partea audienței, aplauze furtunoase și aclamații „Bravo!”.
Pe scena de la Carabetovca au evoluat și membrii Ansamblului de dansuri populare cu titlul model „La izvor” din orașul Cimișlia. Iar pauzele dintre dansuri au fost acoperite cu alte numere artistice prezentate de către femeile din Ansamblul vocal „Datina”, de către membrii colectivului de fluierari și de către instrumentistul Valeriu Gribineț (toți din partea gazdelor).
Apogeul spectacolului a fost atins atunci când dansatorii din localitate au jucat în scenă „Hora de la Cimișlia” a maestrului Ion Bazatin.
Ar mai trebui de menționat că la manifestare au fost rostite multe cuvântări de felicitare de către: Vasile Șoimaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Iulia Cojocaru, șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism Cimișlia, Olga Guțu, șefa Secției cultură Basarabeasca, Sergiu Răcilă, primarul satului Carabetovca.
Autoritățile publice locale de nivelurile unu și doi au avut grijă să ofere lui Ion Răcilă și altor participanți la spectacolul de omagiere a Ansamblului de dansuri populare „Mărunțica” diplome de merit și buchete de flori.

Ion CIUMEICĂ