Cimişlia

Masă rotundă în Regiunea de Dezvoltare Sud

Membrii Consiliului Regional de Dezvoltare (CRD) Sud s-au întrunit la Cimișlia, în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Dezvoltarea regională, proces ce implică cooperare, investiții și oferă perspective pentru dezvoltarea locală“.

În cadrul acestui eveniment, se specifică într-un comunicat de presă, membrii forului regional au dezbătut probleme de actualitate ce se referă la noile tendințe și abordări care există în domeniul dezvoltării regionale.
Totodată, s-a discutat despre oportunitățile și riscurile dezvoltării economice în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud, despre specializarea inteligentă ca motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a regiunii.
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat cu sprijinul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), realizat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Germaniei.
Evenimentul а avut drept obiectiv general îmbunătățirea comunicării interne și realizarea schimbului intraregional dintre membrii CRD Sud, identificarea perspectivelor de cooperare și atragere a investițiilor, cunoașterea avantajelor și dezavantajelor geografice, naturale și de infrastructură ale regiunii în cauză, identificarea unei viziuni comune și а acțiunilor prioritare pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă а tuturor localităților din această zonă.

Ion CIUMEICĂ